Nästan 1500 yrkesstuderanden tävlar i Mästare2020-semifinaler 27-31.1.

I Mästare tävlar framtidens experter och proffs om FM-medaljer i yrkesskicklighet inom sin bransch. I januari arrangeras semifinalerna i olika grenar runtom i Finland och de bästa tävlandena fortsätter sedan till finalen i Jyväskylä i maj.

Mästare2020-tävlingens semifinaler hålls på över 30 olika orter under tiden 27.–31.1.2020 med över 1500 deltagare. Yrkesinstitut runtom i Finland arrangerar semifinalerna i samarbete med olika företag och andra anordnare av utbildning.

I regel kvalas semifinalens åtta bästa tävlanden till Mästare2020-finalen där vi kommer att ha ca 500 deltagare. I finaltävlingen finns ca 50 grenar och yrkesvisningar inom följande branscher: byggande, kosthållstjänster, fordons- och transportteknik, industri, service och it- och informationsteknik. Tävlingen inkluderar också MästarePLUS-grenar som är avsedda för studeranden med behov av specialstöd. Dessutom arrangeras Mästare9-finalen för högstadieeleverna i samma evenemang.

I Mästare-evenemanget finns också talrika bievenemang som till exempel mötesplatsen Uratori som är avsedd för studeranden, skolor och företag, evenemang för nätverkande, expertseminarier samt funktionella temadagar för grund- och förskoleelever och dagisbarn. Mästare-evenemanget är öppet och gratis för alla och det är den största årliga händelsen inom yrkesutbildningen i Finland. Mästare2020 Jyväskylä-evenemangets skyddare är utbildningsminister Li Andersson.

Mästare2020-evenemanget arrangeras av samkommunen för utbildning Gradia Jyväskylä med dess samarbetspartner. Gradia är en av Finlands största anordnare av yrkes- och gymnasieutbildning. Mästare-tävlingen arrangerades i Jyväskylä senast 2012 då tävlingen hade 42 000 besökare.

Bakgrundsorganisationen för Mästare-tävlingen är Skills Finland rf som också skickar det finska landslaget till de internationella tävlingarna i yrkesskicklighet.

Välkomna med att följa semifinalerna!

Mediarepresentanter är varmt välkomna att besöka semifinalerna. Det är möjligt att avtala om eventuella intervjuer med semifinalkoordinatorer för olika grenar.
Information om Mästare2020-semifinalplatser, tidpunkter och semifinalkoordinatorns kontaktuppgifter: https://taitaja2020.fi/sv/nyheter/mastare2020-semifinaler-27-1-31-1/

Ytterligare information

Kommunikationschef Katja Katajamäki, Skills Finland, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 7320691

Marknadsförnings- och kommunikationsansvarig Sanna-Riikka Koponen, Taitaja2020 Jyväskylä, sanna-riikka.koponen@gradia.fi, 040 341 5854

Du är möjligen intresserad av

Evenemanget skulle varit fantastiskt – tack för ett gott samarbete!

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä vill ännu en gång rikta ett stort […]

Inhiberingen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä: svar på ofta ställda frågor

På grund av coronavirusläget och statsrådets beslut inhiberades evenemanget Mästare2020 […]

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas

På grund av coronavirusläget och med beaktande av Statsrådets rekommendation […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners