Meddelande från Mästare2020-evenemanget i Jyväskylä gällande coronavirusläget

Mästare-evenemanget arrangeras 11-14.5.2020 i Mäss- och evenemangscentret Paviljonki i Jyväskylä.

Arrangören av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia följer med och efterföljer de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och utrikesministeriet ger.

Gradia har en uppföljningsgrupp som hela tiden följer med coronavirusläget.

Meddelandet uppdateras enligt läget. 

Tilläggsuppgifter

Tävlingsledare, Maria Linnavirta, tfn. 040 341 6355 

Säkerhetschef Erkki Mäntymaa, tfn. 040 341 5117 

Du är möjligen intresserad av

Evenemanget skulle varit fantastiskt – tack för ett gott samarbete!

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä vill ännu en gång rikta ett stort […]

Inhiberingen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä: svar på ofta ställda frågor

På grund av coronavirusläget och statsrådets beslut inhiberades evenemanget Mästare2020 […]

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas

På grund av coronavirusläget och med beaktande av Statsrådets rekommendation […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners