Mästare-tävlingsgrenar förnyas

Mästare är Finlands största årligen återkommande evenemang inom yrkesutbildning, där under 21-åriga studerande tävlar i finländska mästerskapen i yrkesskicklighet. Mästare2020 Jyväskylä -evenemanget arrangeras i mäss- och evenemangscentret Paviljonki 11-14.5.2020. Mästare2020-tävlingen har sammanlagt 43 grenar. I samband med evenemanget arrangeras också MästarePLUS där studerande i behov av särskilt stöd tävlar och Mästare9-finalen, som är en landsomfattande tävling för elever i årskurser 7-9. Mästare-tävlingen förnyas i samarbete med yrkesutbildningen och arbetslivet.

Ändringar gällande grenarnas namn

101 Fordonsteknik (f.d. Fordonsmekanik)

202 Mediateknik (f.d. Tryckteknik)

203 Mediaplanering (f.d. Planering av trycksaker)

602 Elektronik och robotik (f.d. Elektronik)

606 Styckegodsautomation (f.d. Mekatronik)

Övriga förändringar

Grenarna Rengöringsservice (306), Anläggning av grönområde (410) och CNC-maskinbearbetning (603) har ingen åldersgräns i den kommande Mästare2020 -tävlingen.

Grenen ekonomiförvaltning (313) kommer att ske som en individuell tävling. Företagsamhetsgrenen (310) kommer att ske som en partävling. Grenarna för Cateringkock och Restaurangkock  kommer att förenas till en ny gren; Kock -grenen (502) som är en pargren.

Ändringarna i grenarnas innehåll finns att läsa på Mästare2020 webbsidorna. Grenbeskrivningarna fastställs i grenarnas styrgrupper som håller möte i Jyväskylä 24.9.2019.

Semifinaler

Mästare2020 -tävlingens riksomfattande semifinaler arrangeras 27.1.-31.1.20 (vecka 5). Anmälningstiden för semifinalerna är 27.9–24.10.19. Anmälningsinstruktioner hittas på Mästare2020 – och Skills Finlands webbsidor från och med 16.9.2019.

#mästare2020 #kännframtiden #mästaresemi

Du är möjligen intresserad av

Evenemanget skulle varit fantastiskt – tack för ett gott samarbete!

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä vill ännu en gång rikta ett stort […]

Inhiberingen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä: svar på ofta ställda frågor

På grund av coronavirusläget och statsrådets beslut inhiberades evenemanget Mästare2020 […]

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas

På grund av coronavirusläget och med beaktande av Statsrådets rekommendation […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners