Inhiberingen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä: svar på ofta ställda frågor

På grund av coronavirusläget och statsrådets beslut inhiberades evenemanget Mästare2020 Jyväskylä som planerats hållas i maj. Det är mycket tråkigt särskilt för de tävlande att evenemanget inhiberas, och vi beklagar detta. Skills Finland och Gradia utreder som bäst inhiberingens konsekvenser. När vi fattar beslut är det de studerandes, funktionärernas och publikens säkerhet som är allra viktigast för oss.

Nedan finns svar på ofta ställda frågor till oss. Inhiberingen av ett stort evenemang är förknippat med en mängd saker som måste utredas, och därför har vi ännu inte svar på alla frågor. Vi uppdaterar ändå denna lista efterhand som vi får mer information. Med berörda parter tar vi kontakt direkt.

FRÅGA: Har evenemanget helt inhiberats eller flyttas det fram? Eller kan det arrangeras grenvis decentraliserat i olika läroanstalter?

SVAR: Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas helt. Nästa Mästare-evenemang hålls i Uleåborg i maj 2021. Arrangemangen för Mästare2021 Uleåborg har redan kommit långt, och därför kan inte nästa års evenemang flyttas. Av säkerhetsskäl och med beaktande av Statsrådets beslut kan tävlingen inte ens arrangeras decentraliserat.

FRÅGA: Får finalisterna detta år automatiskt komma till finalen nästa år?

SVAR: Tyvärr så får de inte det. Inför tävlingen Mästare2021 Uleåborg ordnas nya semifinaler i januari 2021.

FRÅGA: Får de studerande som kommit till finalerna till exempel ett diplom?

SVAR: De som kommit till finalen får ett diplom eller intyg över att de kvalificerat sig från Mästare2020-semifinalen till finalen.

FRÅGA: Hur ska man göra med hotellbokningarna?

SVAR: De rumsbokningar som har gjorts inför Mästare2020 Jyväskylä har automatiskt avbokats av Jkl Booking eftersom evenemanget har inhiberats. Gällande eventuella avbokningskostnader så tar Jkl Booking kontakt med de som bokat rum samt betjänar i alla frågor gällande avbokning av hotell.

Kontaktuppgifter: majoitus@jklpaviljonki.fi, tfn 014 339 8144, https://www.jklbooking.fi/yhteystiedot.

FRÅGA: Om det var meningen att man skulle ha avlagt ett yrkesprov genom att delta i finalen eller i evenemangsarrangemangen, hur ska man då göra?

SVAR: När det gäller avläggandet av de yrkesprov, som det var meningen att skulle ske i finalen, ska man komma överens med sin egen läroanstalt.

FRÅGA: Jag har köpt en biljett till evenemanget ”En kväll på Priimus”. Hur får jag pengarna tillbaka?

SVAR: Liveto återbetalar automatiskt pengarna åt alla som köpt biljett, kunden behöver inte själv göra någonting åt detta. Pengarna returneras automatiskt via betalningstjänsten Paytrail. Biljettens pris återbetalas utan serviceavgift till kunderna. Om andra åtgärder behövs, så är Liveto i direktkontakt med dessa kunder.

FRÅGA: Får de studerande som fick en finalplats till exempel ett diplom?

SVAR: Under våren 2020 kommer de som tog sig till finalen att få ett diplom eller intyg över att de kvalificerade sig vidare från semifinalen till finalen i Mästare2020. Om du behöver diplomet genast, så kontakta taitaja2020@gradia.fi

Nyheten uppdaterad 14.4.2020 kl. 11.19.

Du är möjligen intresserad av

Evenemanget skulle varit fantastiskt – tack för ett gott samarbete!

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä vill ännu en gång rikta ett stort […]

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas

På grund av coronavirusläget och med beaktande av Statsrådets rekommendation […]

Meddelande från Mästare2020-evenemanget i Jyväskylä gällande coronavirusläget

Mästare-evenemanget arrangeras 11-14.5.2020 i Mäss- och evenemangscentret Paviljonki i Jyväskylä. […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners