Framtidens toppförmågor på väg mot Mästare2020-finalen

I Mästare, FM-tävlingarna i yrkesskicklighet tävlar unga yrkesstuderande om att bli finländska mästare i sin egen yrkesgren. I Mästare2020-semifinalerna i januari deltog nationellt sett närmare 1 500 tävlande, och om 350 av dem tävlar i finalen som arrangeras 11–14.5.2020 i Jyväskylä.

Mästare2020-finalen har cirka 50 tävlingsgrenar och yrkesuppvisningar i yrkesområden inom byggande, kosthållstjänster, fordons- och transportteknik, industri, service samt IT och informationsteknik. Med finns också MästarePlus-grenar, där studerande i behov av särskilt stöd tävlar om FM-medaljer i sina grenar. Även finalen i Mästare9, högstadieelevernas händighetstävling, ordnas under evenemanget.

”Redan det att de har tävlat i semifinalerna har höjt de studerandes kunnande. Nu är vi på det klara med vilka som är de bästa i de olika grenarna, och förberedelserna inför finalen kan börja”, säger Mästare2020-tävlingsledaren Maria Linnavirta. För de studerande är Mästare en språngbräda vidare, både till arbetslivet och till internationella Euro- och WordSkills-tävlingar. Linnavirta sänder hälsningar till alla tävlande: ”Fint att du deltog i Mästare-tävlingen. Alla utför sin egen bästa prestation och mäter sig samtidigt med andra som är de bästa i sin yrkesgren. Kämpa på i förberedelserna och i själva tävlingen!”

Mästare-tävlingen ger de tävlande en fantastisk upplevelse och den höjer yrkesskickligheten. I den kommande Mästare2020-finalen hoppas de unga bland annat att de ska ha framgång, bilda nya nätverk och få uppleva en god stämning. ”Jag förväntar mig att få se tävlandes prestationer i andra grenar och få nya bekantskaper. Dessutom hoppas jag att det skulle vara en positiv atmosfär i tävlingarna och att alla skulle uppmuntra varann”, säger finalisten i mediateknik, Gradia-studerande Noora Kekkonen. Finalisten i Kockgrenen, Gradia-studerande Krista Eteläkari väntar att finalen ska ge nya utmaningar, gott samarbete, en känsla av att ha lyckats och tillfredsställelse med den egna prestationen.

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä är öppet för alla och det innehåller också flera sidoevenemang, såsom Karriärtorget som erbjuder framtidens utbildnings- och karriärmöjligheter, tillfällen för nätverkande, expertseminarier samt funktionella temadagar för grundskolelever och för barn i daghems- och förskoleåldern. Till evenemanget Mästare2020 Jyväskylä förväntas 40 000 besökare. Evenemangets beskyddare är undervisningsminister Li Andersson.

För arrangemangen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä svarar Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia tillsammans med sina samarbetspartners. Gradia är en av de största anordnarna av yrkes- och gymnasieutbildning i Finland. Förra gången Mästare-tävlingen hölls i Jyväskylä var år 2012, och då hade evenemanget 42 000 besökare.

Mästare är Finlands största årliga evenemang inom yrkesutbildningen. Den ansvariga bakgrundsorganisationen för långsiktig utveckling av Mästare-evenemanget är Skills Finland rf, som också sänder iväg Finlands landslag till internationella yrkeskicklighetstävlingar.

Tilläggsuppgifter

Semifinalkoordinator, Mira Ruth-Viitanen, Mästare2020 Jyväskylä mira.ruth-viitanen@gradia.fi, 040 341 5832

Tävlingsledare Maria Linnavirta, Mästare2020 Jyväskylä maria.linnavirta@gradia.fi, 040 341 6355

Kommunikationschef Katja Katajamäki, Skills Finland, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 7320691

Förfrågningar om intervjuer med de tävlande 

Marknadsförings- och informationsvarig Sanna-Riikka Koponen, Mästare2020 Jyväskylä, sanna-riikka.koponen@gradia.fi, 040 341 5854

Du är möjligen intresserad av

Evenemanget skulle varit fantastiskt – tack för ett gott samarbete!

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä vill ännu en gång rikta ett stort […]

Inhiberingen av evenemanget Mästare2020 Jyväskylä: svar på ofta ställda frågor

På grund av coronavirusläget och statsrådets beslut inhiberades evenemanget Mästare2020 […]

Evenemanget Mästare2020 Jyväskylä inhiberas

På grund av coronavirusläget och med beaktande av Statsrådets rekommendation […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners