Karriärstigar

Under Mästare2020 Jyväskylä får man insyn i olika yrken, utbildning och arbetsliv!

Du har möjlighet att bekanta dig med olika yrken och utbildningsmöjligheter. Du får följa framtidens unga, handlingskraftiga topptalanger i ca 50 grenar, möta näringslivets representanter och själv uppleva och prova olika arbetsuppgifter. Dessutom träffar du unga studerande och handledande personal.

Med hjälp av uppgifter anknutna till Mästare2020 evenemangets Karriärstigar kan du överlägga ditt eget kunnande och intressen samt överväga vilka yrken och branscher du vill besöka under evenemanget.

Mer information om karriärstigarna (på finska).

Karriärstigarna innehåller

Utvecklats i samarbete med

Evenemangets huvudsamarbetspartners