314 Säkerhetsbranschen / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tiedepuisto 3, lohko 1
28600 Pori

Marko Sookari
044 455 8453
marko.sookari@winnova.fi

Lappia

Urheilukatu 6
95400 Tornio

Jani Harju
050 362 2302
jani.harju@lappia.fi

Semifinalkoordinator

Juha Eskelinen, Gradia
juha.eskelinen@gradia.fi
040 341 5620

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingen består av fyra (4) fristående uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom säkerhetsbranschen.

Modul 1 Teoriprov i anslutning till väktarens utbildning, 25 p

Den tävlande deltar i ett teoriprov för tillfällig väktare i anslutning till väktarens utbildning. Tid för uppgiften 1 h.

Modul 2 Förstahandssläckning i anslutning till räddningsverksamhet 25 p

Den tävlande utför förstahandssläckning med en övningsbrandsläckare. I situationen ska arbetssäkerhet, korrekt användning av släckaren samt korrekt släckning och säkrande av att branden slocknat iakttas.

Modul 3 Situation i anslutning till fysiska maktmedel 25 p

Den tävlande deltar i en uppgift, där hen möter en kund som borde avlägsnas från objektet. Personen vägrar avlägsna sig, och då avlägsnas personen genom att fysiska maktmedel används. I uppgiften bedöms kundbetjäningsförmåga, interaktion och kommunikation, arbetssäkerhet och användning av maktmedel.

Modul 4 En första hjälpen-situation 25 p

Den tävlande möter i bevakningsobjektet en kund som har varit med om en olycka. Den tävlande ska kunna ge första hjälpen på rätt sätt till personen, som har ett stort sår på benet och har förlorat mycket blod, samt göra nödanmälan. I uppgiften bedöms färdigheter i första hjälpen, kundbetjäning samt i att göra nödanmälan på rätt sätt.

Modulerna 2, 3 och 4 utförs som uppgiftskontrollutbildning. Tiden för att utföra en kontroll är max. 10 min.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är max. 6 timmar kl. 9.00-15.00.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Semifinalens totala poäng är 100 poäng. Den har fördelats på följande moduler och delar av modulerna.

I bedömningskriterierna beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet). Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Beskrivning av bedömningens genomförande

I bedömningen deltar huvuddomaren samt minst 10 domare som är lärare i säkerhetsbranschen samt samarbetspartner i säkerhetsbranschen. Aktivitetskontrollerna har tre domare. Bedömningen genomförs som både objektiv och subjektiv bedömning. Det maximala poängtalet är 100 poäng, vid poängberäkningen används CIS-poängberäkningssystemet.

Material och maskiner

På tävlingsplatsen i semifinalen finns utrustning som behövs för att utföra de praktiska uppgifterna. Vid behov används utrustning som samarbetspartner eller andra läroanstalter kan erbjuda.

Tävlingsmiljöer är utrymmen i läroanstalterna i Torneå och Björneborg. Semifinalen ordnas som en tävling i poäng för kontroller.

I tävlingen deltar två grupper, den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Det är möjligt att äta lunch mellan kontrollerna, tävlingsarrangören står för lunchserveringen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • Den egna läroanstaltens arbets- och skyddsutrustning
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Teoriprov om grunderna för väktarens arbete i anslutning till grundkursen för väktare

Villkor

Tillgänglig tid:60 min
Poäng:25 p

Kriterier

 • Flervalsfrågor 10 p
 • Skriftliga frågor 15 p

Modul 2/Förstahandssläckning i anslutning till räddningsverksamhet

Villkor

Tillgänglig tid:max. 10 min
Poäng:25 p

Kriterier

 • Arbetssäkerhet, rätt användning av brandsläckaren 15 p
 • Korrekt släckning och säkrande av att branden slocknat 10 p

Modul 3/Situation i anslutning till fysiska maktmedel

Villkor

Tillgänglig tid:max. 10 min
Poäng:25 p

Kriterier

 • Bedömning av kundbetjäningsförmåga, interaktion och kommunikation, arbetssäkerhet och användning av maktmedel.

Modul 4/En första hjälpen-situation

Villkor

Tillgänglig tid:max. 10 min
Poäng:25 p

Kriterier

 • Färdigheter i första hjälpen, kundbetjäning 15 p
 • Göra nödanmälan på rätt sätt 10 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners