313 Ekonomiförvaltning / Semifinal

Tid

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

OSAO, Palvelut
Kotkantie 2 C
90250 Uleåborg

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Satamakatu 19 C
26100 Rauma

Savon ammattiopisto
Leväsentie 2
70700 Kuopio

Koulutuskeskus Salpaus
Ståhlberginkatu 4 A
15110 Lahtis

Semifinalkoordinator

Elisa Koukkari, OSAO
elisa.koukkari@osao.fi
040 700 2608

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Bokföring, 55 p

De tävlande gör bokföringen för en månad utgående från ett verifikatmaterial samt ett mellanbokslut. I uppgiften får man använda Internet, böcker och minnesanteckningar.

Modul 2. Verksamhetens lönsamhet, 45p

Uppgiften innefattar budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingen börjar kl. 10.00 och avslutas kl. 16.00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus. Under lunchpausen får de tävlande inte kommunicera med utomstående.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Tävlingsuppgiften bedöms på basis av det material som de tävlande lämnat in. Nogrannare bedömningkriterier fås efter semifinalen.

Material och maskiner

För varje tävlande har det reserverats en arbetspunkt och anteckningsredskap samt lite mellanmål och dricka. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

En bärbar dator med det bokföringsprogram som ska användas i Modul 1. På samma dator ska även MS-Office (Excel) vara installerat. Även ett e-postprogram ska finnas tillgängligt. Man bör på förhand säkerställa att datorn fungerar också i WLAN utanför den egna skolans WLAN-nät. De tävlande har även tillgång till en kalkylator, telefonens kalkylator får inte användas.

ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger).

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Bokföring

Villkor

Poäng:55 p

Kriterier

Försäljningsfakturor, inköpsfakturor och andra verifikat bokförs rätt.

Periodiseringar bokförs rätt.

Material som inlämnas:

  • Dagbok
  • Huvudbok
  • Resultaträkning kontovis
  • Balans kontovis.

Modul 2/Planering av verksamhetens lönsamhet

Villkor

Poäng:45 p

Kriterier

Budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten.

Material som inlämnas:

  • Excel-tabell, som det ges mer info om vid uppdragsgivningen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners