313 Ekonomiförvaltning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

Beroende på vad man studerat kan arbetet i olika slags organisationer gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster.

#mästare2020 #ekonomiförvaltning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för nivån berömliga i grundexamen i affärsverksamhet (merkonom).

De yrkeskunniga inom ekonomiförvaltning utför olika slags uppgifter inom intern och extern redovisning. Till extern redovisning hör löpande bokföring för olika företagsformer, uppgörande av bokslut och uppgifter inom löneadministration. I den interna redovisningen ingår delområdena budgetering, täckningsbidrags- och kostnadsberäkning samt finansieringsplanering för ett företag.

En yrkeskunnig inom ekonomiförvaltning ska kunna ifrågasätta saker, agera självständigt och ansvarsfullt samt beakta etiken som hör till yrket.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En person som vill ha framgång i arbetet inom ekonomiförvaltning ska vara noggrann, uthållig, logisk och analytisk. En sådan person ska också ha självständig omdömesförmåga vid utförandet av de arbetsuppgifter man fått med givna anvisningar i olika organisationer.

Arbete inom ekonomiförvaltning innefattar både kundbetjänings- och sakkunnigarbete, där man ska kunna betjäna både interna och externa kunder. För detta behövs interaktions-, samarbets-, problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter.  Yrkeskunnigheten förutsätter en förståelse av ekonomiförvaltningen som en integrerad helhet både beträffande den externa och den interna redovisningen.

Grenansvariga

Timo Virenius

timo.virenius@gradia.fi

040 341 5822

Päivi Hirvonen

paivi.hirvonen@gradia.fi

040 341 5830

Styrgrupp

  • Päivi Hirvonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Elisa Koukkari, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Jorma Pyy, Business College Helsinki
  • Timo Virenius, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners