312 Turism / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Publiceras senare

Osoite 1
00000 Postitoimipaikka

Vastaavan nimi
040 000 0000
email@email.fi

Publiceras senare

Osoite 1
00000 Postitoimipaikka

Vastaavan nimi
040 000 0000
email@email.fi

Semifinalkoordinator

Kimmo Siuruainen, REDU
kimmo.siuruainen@redu.fi
040 356 6975

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Försäljning av turismservice, 50 p

  • Tävlingstid för uppgiften är 2 h för planering, 5 min för presentation
  • Tävlingsparets uppgift är att planera en reseplan för ”upplev staden på en dag”. Kundgruppen, temat, tidtabellen och budgeten preciseras på tävlingsdagen.

Modul 2. Receptionsservice på ett hotell och Genomförande av turistttjänster, 50 p

  • Tävlingstid för uppgiften är 1h 10 min, varav 10 min går till presentationen.
  • Tävlingsparets uppgift är att ta emot kunder till logi och presentera samt genomföra den del av reseplanen som planerats i modul 1.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 3 h 15 min (mellan kl. 8.00 och 16.00).

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

I bedömningen används kriterier för följande examensdelar i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen: Kundbetjäning inom turismbranschen, Receptionsservice på ett hotell, Genomförande av turisttjänster och Försäljning av resetjänster.

Kvalitativ bedömning 90%
Kvantitativ bedömning 10%

Bedömningen görs av 3 domare.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 3 h 15 min (mellan kl. 8.00 och 16.00).

Material och maskiner

De tävlande har 2 datorer / par till sitt förfogande. Datorerna har internetuppkoppling samt Microsoft Office-programpaket. De tävlande får ett USB-minne att spara tävlingsuppgifterna på.

Praktiska råd

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
  • skisseringsredskap, pennor och papper
  • den tävlande ska ta med sig arbetskläder godkända av sin egen läroanstalt.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners