310 Företagsamhet / Semifinal

Tid

Onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Prakticum

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Veronica Grundström
0400 247 270
veronica.grundström@prakticum.fi

Gradia

Priimus
Taulumäentie 45
40200 Jyväskylä

Antti-Pekka Nikula
040 341 5803
antti-pekka.nikula@gradia.fi

Savon ammattiopisto

Osmajoentie 75
78210 Varkaus

Johanna Nurmi
044 785 8013
johanna.nurmi@sakky.fi

Omnia

Leppävaara enhet
Upseerinkatu 11
02070 Esbo

Topi Lindgren
040 126 4899
topi.lindgren@omnia.fi

Business College Helsinki

Järnvägsmannagatan 5
00520 Helsingfors

Taru Toivonen
050 401 5807
taru.toivonen@bc.fi

Mercuria

Mårtensdalsvägen 36
01620 Vanda

Mika Orenius
040 120 7516
mika.orenius@mercuria.fi

Kpedu

Närvilänkatu 8
67100 Karleby

Natascha Skog
044 725 0479
natascha.skog@kpedu.fi

VAAO

Vanhakyläntie 2
37601 Valkeakoski

Jan Niggman
044 706 1169
jan.niggman@vaao.fi

Semifinalkoordinatörer

Pekka Karukka, OSAO

pekka.karukka@osao.fi

040 556 5111

Jukka Vehmas, OSAO

jukka.vehmas@osao.fi

040 732 1587

Antal tävlande

Grenen har ingen begränsning av antalet tävlande i semifinalen/läroanstalt.

Grenens tidtabell

7.30 – 7.45Anmälan & välkommen, morgonkaffe
7.45 – 8.00Inledningsinfo (de studerandes program, följeslagarnas program)
8.00 – 8.15Anvisningar och uppdragsgivning (15 min)
8.15 – 9.15Det egna kunnandet och produktifiering av kunnandet (60 min)
9.15Delarna det egna kunnandet och produktifiering av
kunnandet överlämnas till domarna
9.15 – 10.15Utarbetande av canvasmodellen (version 1) (60 min)
10.15Canvasmodellen (version 1) överlämnas till domarna
10.15 – 11.00Canvasmodellen testas (Modell = bild, video, figur,
bloggtext, berättelse, konkret modell av affärsidén).
11.00 – 11.45Utarbetande av canvasmodellen (version 2 = slutlig) (45 min)
11.45Produkterna canvasmodell version 2 samt delen “hållbar
utveckling i affärsverksamhet” överlämnas till domarna (90min)
11.45 – 12.30Lunch (45 min)
12.30 – 13.05Förberedelse av presentationerna (35 min)
13.05 – 14.35Presentationer 4 min/grupp, domarnas frågor och
bedömning 5 min/grupp (tävlingsområdet)
15.00 (ca.)Domarnas feedback, muntlig.
Offentliggörande av resultaten
16.00 (ca.)Tillställningen avslutas

Tävlingsuppgifter

I tävlingsuppgifterna ska teman för Mästare-2020 beaktas: det förändrade arbetslivet, livslångt lärande, företagsamhet och internationalism. Tävlingsuppgifterna är fördelade i 6 olika moduler.

De tävlande kan förbereda sig på den kommande semifinaluppgiften genom att bekanta sig med Business Model Canvas -modellen och dess användning vid planering av affärsverksamhet. I anslutning till tävlingsuppgiften har man nytta av att bekanta sig med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Motsvarande material på svenska:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgiftens maxpoäng är 100 poäng (p)

Bedömningen är fördelad på kvantitativ (ja/nej) och kvalitativ bedömning:

  • 30% kvantitativ
  • 70% kvalitativ.

I Företagsamhet är de huvudsakliga föremålen för bedömning gruppens identifiering av kunnandet, produktifiering av kunnandet, byggandet av en modell, testning av modellen, presentation av affärsidén samt beaktande av hållbar utveckling i affärsverksamhet.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Företagsamhetsgrenen har tre domare (1 reserv), som bedömer tävlingslagens inlämnade produkter och presentationer.

Material och apparater

I semifinalen ordnar semifinalarrangören med en dator per lag. 

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen bl.a. papp, tejp, saxar, tuschpennor, USB-minnen, Business Model Canvas-underlag, papper, pennor, tråd. 

Tävlingsplatsen är ett område där man vid behov kan förverkliga det test som nämns i modul tre.

Till semifinalen får man inte ta med egna USB-minnen.  USB-minnen som behövs under dagen utdelas från arrangörens sida.

Praktiska råd

De tävlande kan ta med sin egen bärbara dator och egna program till tävlingen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Gruppens kunnande

Villkor

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:10 p

Kriterier

Vad kan gruppen särskilt bra?

Modul 2/Produktifiering av kunnandet

Vilkor

Tillgänglig tid: 30 min
Poäng:20 p

Kriterier

Gruppen utformar en ny affärsidé som bygger på det gemensamma kunnandet hos gruppens medlemmar.

Modul 3/Byggande av en BMC modell

Vilkor

Tillgänglig tid: 60 min
Poäng: 20 p

Kriterier

Gruppen bygger en modell av affärsidén (version 1) och beaktar hållbar utveckling.

Modul 4/Testning av modellen och byggande av BMC version 2

Vilkor

Tillgänglig tid: 90 min
Poäng: 15 p

Kriterier

Gruppen testar sin affärsidé på potentiella kunder och bygger en slutlig modell av affärsidén (version 2) och beaktar hållbar utveckling.

Modul 5/Hållbar utveckling i affärsverksamhet

Vilkor

Poäng: 15 p

Kriterier

Beaktande av målen för hållbar utveckling (Agenda 2020) i affärsverksamhet?
Integrerad i modulerna 3 och 4.

Modul 6/Presentation

Vilkor

Poäng: 20 p

Kriterier

Gruppen förbereder en gemensam presentation av sin affärsverksamhet och
håller en presentation av sin affärsverksamhet.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners