310 Företagsamhet

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag. I alla grundexamina kan man avlägga studier i företagsamhet och lära sig färdigheter i företagsamhet i anslutning till den egna branschen.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen vara ett eget företag eller personen kan vara anställd.

#mästare2020 #företagsamhet

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I finaltävlingen i grenen företagsamhet ordnas en tre dagar lång proaktiv och innovativ tävling som förutsätter entreprenöriella arbetssätt och företagsamhetskompetenser. I tävlingen fokuserar man på den studerandes egna företagsamhetsfärdigheter, förmåga att söka kundorienterade, hållbara och ekonomiskt lönsamma lösningar samt på den studerandes målmedvetna grepp när det gäller att ta ansvar för sin verksamhet och dess konsekvenser.

De studerande tävlar i tvåmannalag och utvecklar en ny affärsidé. De utarbetar en affärsverksamhetsplan med hjälp av Business Model Canvas (BMS) och presenterar den. Dessutom kan deltagarna lösa uppdrag från samarbetsföretag. Grupperna utför tävlingsuppgifterna genom att analysera och utveckla dessa företag.

Tävlingsuppgifterna beskriver verkliga situationer i företagsverksamheten, och intressenter för företagslivet är med och presenterar och bedömer tävlingsuppgifterna. Tävlingen genomförs på tävlingsarenan samt i genuina verksamhetsmiljöer som anknyter till tävlingsgrenen. I grenen beaktas Mästare-tävlingarnas permanenta teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Tävlingen är en partävling. 

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i företagsamhetsgrenen grundar sig på kravnivån berömliga i examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbete som kräver spetskompetens i de yrkesinriktade grundexamina. Tävlingarna och aktivitetsuppgifter som utförs under tävlingsdagarna erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan avlägga yrkesprov under semifinalen eller finalen.

Företagsamhetsgrenens kunskapsområden:  

 • produktifiering av det egna kunnandet till företagsverksamhet
 • söka och kläcka idéer till möjligheter för affärsverksamhet
 • utformning och presentation av företagets affärsverksamhetsplan med hjälp av kanvasmodell (BMC).

Den tävlandes kunnande omfattar t.ex. att:           

 • kunna agera på ett initiativrikt och ansvarsfullt sätt som medlem i ett team
 • vara kreativ, ha problemlösnings- och samarbetsförmåga
 • kunna skapa nätverk
 • ha lönsamhets- och finansieringskunnande
 • vara försäljnings- och serviceinriktad
 • kunna uppträda och förhandla
 • kunna utvärdera och utveckla sin egen verksamhet.

Grenansvariga

Pia Kotro

pia.kotro@gradia.fi

040 341 5807

Antti-Pekka Nikula

antti-pekka.nikula@gradia.fi

040 341 5803

Styrgrupp

 • Mimmi Heiniö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marjut Helvelahti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Pekka Karukka, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Pia Kotro, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jaakko Mäkelä, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
 • Antti-Pekka Nikula, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tero Rönkä, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Taru Toivonen, Business College Helsinki
 • Jukka Vehmas, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Reima Venhe, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Teemu Vesalainen, Business College Helsinki

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners