308 Visuellt försäljningsarbete / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Oulun seudun ammattiopisto

Köpcenter Zeppelin, Uleåborg
Zeppeliinintie 1
90450 Kempele

Outi Manninen
outi.manninen@osao.fi
040 652 6935

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Prisma Björneborg, Mikkola
Itäkeskuksenkaari 6
28130 Björneborg

Mari Murola
mari.murola@winnova.fi
044 455 7688

Semifinalkoordinator

Outi Manninen, OSAO
outi.manninen@osao.fi
040 652 6935

Antal tävlande

Två tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Mästare2020-tävlingens teman är det förändrade arbetslivet och livslångt lärande, internationalism, företagsamhet samt förstärkning av yrkesutbildningens dragkraft .

Modul 1 Genomförande av en arbetsuppgift

Uppgiften går ut på att på ett köpcenters centraltorg genomföra en exponering av produktsortiment för företag i närområdet. Målgrupp är köpcentrets kunder. Företaget ger de tävlande produkter och marknadsföringsmaterial för användning, och av dem ska den tävlande planera och genomföra en exponering som ska sträva efter att visa företagets visuella framtoning och nå målgruppen. Både produkterna och målgrupperna lottas i samband med uppdragsgivningen.

Modul 2 Arbetsprestation och resultat

Semifinaluppgiften går ut på att planera en upplevelserik och kommersiellt intressant bordsexponering som beaktar det företag och den målgrupp som lottats. Temat för exponeringen är företagets varumärkesstory och att visa upp dess produkter. Den tävlande framställer kundinformation som behövs vid exponeringen på en dator eller för hand. Den tävlande får använda företagets produkter, marknadsföringsmaterial och tävlingsplatsens bord, ställningar, ramar, dekorationsrekvisita samt textningsutrustning och -papper. I tävlingsarbetet ska exponeringens visuella framtoning, säljbarhet, narrativitet och upplevelse beaktas.

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar och utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter.

Modul 3 Självvärdering

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar med beaktande av tävlingsuppgiftens uppdrag och målgruppen och utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 2 timmar. Tävlingsuppgiften är densamma för alla, men exponeringsprodukterna och målgruppen kan variera. Tävlingspunkt, målgrupp och produkterna för exponeringen lottas ut på plats. Den tävlande får inte följa med de andra deltagarnas prestationer före sin egen tävlingsprestation.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen är 100% kvantitativ. Bedömningen görs av 3 domare. Uppgifterna är identiska på alla semifinalorter. Finalplatserna har inte graderats enligt ort, utan till finalen uttas de åtta bästa på basis av poängen.

Exempel på bedömningen

Förverkligandet av arbetsuppgiften (30 poäng)
Arbetsprestation och resultat (60 poäng)
Domarintervju, självvärdering (10 poäng).

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

De tävlande tar själva med de verktyg som de behöver för dekorationsarbetet (visualistens verktygslåda) till tävlingsplatsen, t.ex. fastsättningsutrustning, sax, tråd, nålar, skisseringsverktyg (pennor och papper).

Dessutom behöver den tävlande ha ett ID-kort, körkort eller FPA-kort för bestyrkande av identiteten.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners