308 Visuellt försäljningsarbete

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom konstindustribranschen. Examensbenämningen i grundexamen är artesan. Examensdelen Visuellt försäljningsarbete kan även ingå i grundexamen i affärsverksamhet.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel inom konstindustri- och handelsbranschen, i tillverknings-, exponerings- och rådgivningsuppgifter.

#mästare2020 #visuelltförsäljningsarbete

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målsättningarna och bedömningskriterierna för nivån berömliga i grundexamen i affärsverksamhet och utbildningsprogrammet för merkonom. Den tävlande genomför en upplevelsefull, kommersiell och estetiskt högklassig presentation och/eller kampanj som beaktar aktualiteter, stilar och trender.

Den tävlande använder arbetsredskap, kommunikationsredskap och tillämpningsprogram för visuellt försäljningsarbete och beaktar återanvändningen av de material hon/han använder. Den tävlande skapar stödmaterial i enlighet med varumärket till de presentationer hon/han genomför och tillämpar demonstrationsteknik för visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna utvärdera sitt eget arbete och kunna agera i olika interaktionssituationer.

Tävlingen genomförs individuellt, men någon av uppgifterna kan också genomföras i par.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Krav på kunnande inom grenen är: förmåga att beakta uppdraget, målgruppen och företagets affärsidé, visuella färdigheter, produktion av kommersiella och upplevelsemässiga produktpresentationer, produktion av kundinformation, arbetssäkerhet och ergonomi samt behärskande av arbetsprocessen.

Grenansvariga

Maiju Syvänperä

maiju.syvanpera@gradia.fi

040 341 6305

Satu Tammikari

satu.tammikari@gradia.fi

040 341 5086

Styrgrupp

  • Outi Manninen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Katri Martikainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Kirsi Salmelainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Maiju Syvänperä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Satu Tammikari, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Satu Uronen, Kauppiaitten kauppaoppilaitos Mercuria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners