307 Klädsömnad / Semifinal

Tid

Onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

OSAO

Haukiputaan yksikkö
Asemakyläntie 5
90840 Haukipudas

Hannu Heikkinen
050 317 5045
hannu.heikkinen@osao.fi

Semifinalkoordinator

Eini Alajeesiö, OSAO
eini.alajeesio@osao.fi
050 526 0553

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Uppgiften är att tillverka en arbetsjacka för kvinnor enligt bifogade instruktioner. Tävlingstiden är 6 timmar.

Modul A. Tillskärning av arbetsjacka, 20 p.
Mönstermärkningar på tillskärning, tillskärningsplan och tillskärning

Modul B. Arbete och arbetssäkerhet samt produktens allmänna utseende, 20 p.

Modul C. Tillverkning och finslipning av arbetsjacka, 60 p.
Pressning och finish, halsöppning och främre kant, halsringning, fickor, skärningssömmar, ärmar och sömmar, fåll, snören

Material: 65 % polyester, 35 % bomull.

 • I arbetsjackans mönster finns sömsmån inkluderat. Komplettera mönstermärkningar och klipp mönster.
 • Gör en tillskärningsplan för det givna materialet.
 • Be att domarna granskar din tillskärningsplan när den är färdig för bedömning.
 • Efter bedömningen ska du klippa ut delarna och be domarna att komma till dig igen.
 • Tillverka och finslipa jackan enligt de givna konstruktionsbilderna.

Semifinaluppgift

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Tiden för tävlingsuppgiften är 6 timmar (9.00-15.45).

Huvudsakliga bedömningskriterier

Föremålen för bedömning bedöms med poängen 0–3. Det totala antalet poäng kan uppgå till högst 100 poäng varav den kvantitativa bedömningen utgör 80 % och den kvalitativa 20 %. Domarna arbetar i grupp.

Närmare bedömningskriterier på finska (pdf)

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Tävlingsprestationerna bedöms separat för varje uppgift. Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd enligt på förhand bestämda, grenspecifika kriterier.

I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning. Bedömningen utförs per domargrupp enligt avtalade bedömningspunkter.

I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoäng för grenen är 100 poäng. Grenens domarkår kan ändra på tävlingsuppgiften med ungefär 30 % innan tävlingsuppgiften börjar.

Om ställningen är jämn i kampen om den sista finalplatsen avgör poängen i C för tillverkning. Därefter är det poängen i punkt A och i punkt B som avgör. Om antalet poäng är helt och hållet jämnt utför Skills Finland en lottning.

Bedömningsexempel

Om det under tävlingens gång uppstår någon försening som inte beror på den tävlande, informera domaren om detta. Förseningen kan kompenseras om den tävlande ber om detta. Domarna fattar det slutgiltiga beslutet om kompensation.

Grenens tidtabell

Semifinalen arrangeras kl. 9-16.

Material och maskiner

 • lockstygnmaskin
 • 4-trådig overlocksmaskin
 • pressutrustning
 • limpress
 • linjaler
 • olika trappressarfötter.

Praktiska råd

 • id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar)
 • egna redskap för sömnad
 • anteckningsutrustning
 • inneskor.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners