306 Rengöringsservice / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Oulun Palvelualan Opisto

Teuvo Pakkalan katu 15
90130 Oulu

Sirpa Liuska
050 433 3949
sirpa.liuska@opao.fi

Semifinalkoordinator

Sirpa Liuska, OPAO
sirpa.liuska@opao.fi
050 433 3949

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Grenens tidtabell

kl. 8.30-16.30.

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Igenkänningsuppgift

 • Igenkänning av märkningar som inverkar på valet och användningen av rengöringsmedel
 • Uppgift gällande ergonomin.

Modul 2. Underhållsstädning i ett kontorsrum och periodiska arbetsuppgifter

 • Arbetets planering
 • Arbetets genomförande
 • Kundservice
 • Arbets- och kundsäkerhet

Modul 3. Maskinell golvrengöring

 • Arbetets planering
 • Arbetets genomförande
 • Kundservice
 • Arbets- och kundsäkerhet

De tävlande utför uppgifterna individuellt.

Anvisningar om eventuella 30 % förändringar i tävlingsuppgiften ges åt de tävlande när tävlingstiden startar.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4–6 timmar kl. 9.00-15.00.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Som grund används de obligatoriska delarna i kompetensområdet för hemarbetsservice och i kompetensområdet för lokalvårdare i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Hemvårdare (GE): Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, Produktion av hemstädningstjänster

Lokalvårdare (GE): Produktion av kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster, Underhållsstädningstjänster, Storstädningstjänster

Bedömningen görs av 14 domare.

Material och maskiner

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentraler med grundutrustning för underhållstädning och storstädning. På tävlingsplatsen finns dessutom en mobilapparat som behövs för uppgiften.

Det är förbjudet att använda egen mobiltelefon eller andra mobila enheter under tävlingen.

De tävlande serveras lunch och på tävlingsområdet serveras dessutom mellanmål under hela tävlingen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • Skisseringsredskap, pennor och papper
 • Ändamålsenlig arbetsdräkt och arbetsskor (OBS! inte crocs, inte collegebyxor) samt skyddsutrustning

Arbetsredskap

 • Golvmopp
 • Möbelmopp
 • Rengöringstextiler
 • Möbelborste
 • Sopskyffel och halvlång golvborste/skrapa
 • Doseringsflaska

Antal/storlek/redskapstillverkare kan varje tävlande själv bestämma. Om något har glömts eller gått sönder eller du behöver något annat än du har tagit med dig, har du möjlighet att använda städcentralens redskap eller tillbehör.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Igenkänningsuppgift

Villkor

Poäng:20 p

Kriterier

 • Igenkänning av förpackningspåskrifter för rengöringsmedel 10 p
 • Uppgift gällande ergonomin 10 p

Modul 2/Underhållsstädning i ett kontorsrum och periodiska arbetsuppgifter

Villkor

Poäng:40 p

Kriterier

 • Arbetets planering 10 p
 • Arbetets genomförande 20 p
 • Kundservice 5 p
 • Arbets- och kundsäkerhet 5 p

Modul 3/Maskinell golvrengöring

Villkor

Poäng:40 p

Kriterier

 • Planering 10 p
 • Arbetets genomförande 20 p
 • Kundservice 5 p
 • Arbets- och kundsäkerhet 5 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners