306 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna vara till exempel rengörings- och lokalvårdsuppgifter i företag inom städbranschen, städer, läroanstalter, butiker, köpcentrum, fastighetsbolag eller industrianläggningar.

#mästare2020 #rengöringsservice

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets-, rengörings- eller fastighetsservicebranschen. De som har avlagt examen kan utföra kundorienterade rengörnings- och fastighetstjänster samt underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Grenansvariga

Kirsi Rutajärvi

kirsi.rutajarvi@gradia.fi

040 341 5040

Eija Ahtikallio

eija.ahtikallio@gradia.fi

040 341 5909

Styrgrupp

 • Eija Ahtikallio, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tuula Kivimäki, Keuruun kaupunki
 • Markku Kokkonen, Utbildningsstyrelsen
 • Sari Kotila, Oulun Palvelualan Opisto
 • Minna Kyllinen, SSTL Puhtausala ry
 • Sirpa Liuska, Oulun Palvelualan Opisto
 • Eveliina Nyholm, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Kirsi Rutajärvi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Merja Suuronen, ISS Palvelut Oy
 • Sari Tuovinen, Jyväskylän kaupunki
 • Päivi Vuorihuhta, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Maija Ylönen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners