305 Närvårdare / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Suomen Diakoniaopisto

Uleåborg campus
Albertinkatu 16B
90100 Oulu

Maire Toivanen
050 312 5653
maire.toivanen@sdo.fi

Tuija Puutio
050 312 5655
tuija.puutio@sdo.fi

Turun ammatti-instituutti

Uudenmaantie 43
20720 Turku

Kirsi Hellman-Suominen
044 907 3977
kirsi.hellman-suominen@turku.fi

Stadin ammattiopisto/Axxell

Filpusvägens enhet
Filpusvägen 14
00700 Helsingfors

Anni Launonen
040 334 0033
anni.launonen@edu.hel.fi

Johanna Lind
044 739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Semifinalkordinator

Maire Toivanen, Suomen Diakoniaopisto
maire.toivanen@sdo.fi
050 312 5653

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Uppgift 1. Tävlingstid för uppgiften är 1 h, 25 p.

Mångsidiga skriftliga uppgifter där behärskandet av teorikunskaper bedöms.

Uppgift 2. Tävlingstid för uppgiften är 1 h, 25 p.

Den tävlande utför funktionella uppgifter som handlar om identifiering av hjälpmedel, vårdfärdigheter och bedömning av rörelseförmåga.

Uppgift 3. Tävlingstid för uppgiften 1 h, 25p.

Den tävlande utför sådana funktionella vård-, handlednings- och rådgivningsuppgifter som hör till närvårdarens arbete.

Uppgift 4. Tävlingstid för uppgiften 1 h, 25p.

Observeringsuppgifter via video, där man bedömer främjande av tillväxt och delaktighet samt av främjande av välmående och funktionsförmåga.

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Tiden för tävlingsuppgifterna är 4 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p (4 x 25 p.).

Kunskapskraven inom grenen baserar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. När det gäller kompetensområdena för dem som ska bli närvårdare grundar sig uppgifterna på de obligatoriska examensdelarna (att främja utveckling och delaktighet samt att främja välbefinnande och funktionsförmåga). När det gäller kompetensområdet för akutvård på grundnivå för den som ska bli akutvårdare på grundnivå är motsvarande examensdelar att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Material och maskiner

  • Tävlingsarrangören skaffar den utrustning som behövs på tävlingsplatsen.

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig

  • Id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar)
  • De tävlande ska ha med sig namnskylt och arbetsskor.

Dessutom ska de tävlande fästa uppmärksamhet vid den allmänna ordningen och vid lämpliga klädval.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners