305 Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel på hälsocentraler, sjukhus, inom hemvården, på daghem, åldringshem, rehabiliteringsinrättningar, tandkliniker, skönhetssalonger eller vårdhem för funktionsnedsatta patienter.

#mästare2020 #närvårdare


Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av de tävlande krävs kunnande att erbjuda människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer stöd och handledning för utvecklingen, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Ifråga om kompetensområden i utbildningen till närvårdare grundar sig tävlingsuppgifterna på de obligatoriska examensdelarna (Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga). Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå i utbildningen till akutvårdare på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Grenansvariga

Kari Nieminen

kari.nieminen@gradia.fi

040 341 5337

Mari Seppänen

mari.seppanen@gradia.fi

040 341 5217

Styrgrupp

 • Minna Aspholm, Jyväskylän Hoivapalvelut
 • Kirsi Coco, Tehy ry
 • Laura Häyhä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Jari Kauppinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Nina Kauppinen, Omnia
 • Anni Launonen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Johanna Lind, Axxell
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Soila Nordström, Opetushallitus
 • Tanja Oksanen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Mari Seppänen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Maire Toivanen, Suomen Diakoniaopisto
 • Lena Öhman, Opetushallitus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners