304 Floristik / Semifinal

Tid

tisdag 28.1.2020

Tävlingsplatser

Kauppakeskus Valkea

Isokatu 22-25
90100 Oulu

Semifinalkoordinator

Pasi Kivilompolo
pasi.kivilompolo@osao.fi
050 530 0433

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

I semifinalen arbetar den tävlande vid sin egen arbetspunkt. De tävlande får en noggrannare tävlingsuppgift i början av tävlingsdagen. I bedömningskriterierna beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Den totala arbetstiden är 4,5 timmar och totalpoängen är 100 poäng.

Grenens tidtabell

Den totala arbetstiden är 4,5 timmar och totalpoängen är 100 poäng.

Modul 1. kl. 9.00 – 10.15 (1h 15min) 16 poäng
Modul 2. kl. 10.15 – 11.30 (1h 15min) 37 poäng
Modul 3. kl. 12.30 – 13.45 (1h 15min) 37 poäng
Fotograferingstid för kransen kl. 13.45 -14.00
Modul 4. kl. 14.00 – 14.30 (0,5h) 10 poäng

Material och maskiner

För varje tävlande reserverar tävlingsarrangören ett arbetsbord, samt annat material som behövs för tävlingsuppgifterna.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig åtminstone blomsterkniv, sekatör (ståltrådssax) och anteckningsredskap. Andra hjälpredskap som t.ex. sax, tång av annat slag o.d. får användas, men inte eldrivna apparater.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Materialet sätts i affärsdugligt skick

Villkor

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:16 p

Kriterier

Den tävlande ska hantera det givna växtmaterialet i kärl. Hantera allt växtmaterial som finns vid din arbetspunkt. Använd kärl som finns vid din arbetspunkt.

Kvalitativ bedömning 6 poäng

 • förmåga att hantera materialet 2.00
 • arbetets följdriktighet och snabbhet 2.00
 • förmåga att använda arbetsredskap 2.00

Kvantitativ bedömning 10 poäng

 • sugytor och säkrande av saftspänning 2.00
 • snygghet och ordning i arbetsmiljön 2.00
 • kännedom om växtbiologi 1.00
 • vördnad för materialet 1.00
 • arbetsergonomi 1.00
 • behärskande av avfallssortering 1.00
 • vattenmängden i vaser 1.00
 • behärskande av tidsanvändningen 2.00

Modul 2/Buket i en vas

Villkor

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:37 p

Kriterier

Den tävlande ska göra en bukett i en vas som getts. Beställaren har önskat att buketten ska vara väl tilltagen och luftig. Bukettens form och färg får man välja fritt. Buketten ska utföras så att stjälkarna binds med spiral- och likriktningsteknik (parallell). Buketten ska ha en dominerande bindning och buketten ska kunna lyftas bort från vasen och ställas tillbaka dit. Konstruktioner är möjliga. Ställ buketten i den vas som getts. Buketten bedöms som en helhet tillsammans med vasen.

Kvalitativ bedömning 22 poäng

 • beaktande av temat och användningsändamålet 5.00
 • förmåga att använda arbetsredskapen 3.00
 • val av material 3.00
 • användning av material 3.00
 • behärskande av färglära 3.00
 • behärskande av kompositionslära 3.00
 • idéns lämplighet för uppdraget 3.00

Kvalitativ bedömning 15 poäng

 • teknisk balans 3.00
 • hållbarhet 3.00
 • behärskande av arrangemanssättet 3.00
 • sugytor och säkrande av saftspänning 2.00
 • vattenmängden i kärlet 2.00
 • stjälkarnas renhet 2.00

Modul 3/Krans

Villkor

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:37 p

Kriterier

Den tävlande har i uppgift att binda en krans på en given metallringsstomme. Tekniken är fri. Använd minst fem olika slags växtmaterial i arbetet. Gör en upphängningslänk till kransen och märk platsen för den med den lapp som getts.

Fotografering av kransen 15 min (sammanlagd tid)

När kransen har blivit klar ska du ta ett foto av det med den utrustning som getts och på den anvisade platsen. Bilden kan du själv komponera. Bilden kan du ta genast efter att kransen blivit klar endera under uppgiftstiden eller efter den som sammanlagd tid. Fotot bedöms inte.

Kvalitativ bedömning 22 poäng

 • idéns tidsenlighet 5.00
 • val och användning av material 5.00
 • arbetets följdriktighet 3.00
 • teknikens ändamålsenlighet 3.00
 • behärskande av färglära 3.00
 • behärskande av kompositionslära 3.00

Kvalitativ bedömning 15 poäng

 • teknikens hållbarhet 5.00
 • behärskande av arrangemanssättet 4.00
 • behärskande av tidsanvändningen 3.00
 • upphängning av kransen 2.00
 • att följa anvisningar 1.00

Modul 4/Presentation av kransen

Villkor

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:10 p

Kriterier

Av den krans du bundit gör tävlingsarrangören en postning till Instagram till projektsidan för semifinalerna. Fotot tas med den givna utrustningen. Fotot bedöms inte. Planera texterna till kransen enligt givna anvisningar. Skriv texterna på det papper som getts.

1) Skriv ditt eget namn på det papper som getts.
2) Skriv en fritt vald reklammening om din krans på det papper som getts.
3) Skriv en växtförteckning över de växter som du använt i din egen krans på det papper som getts.
4) Skriv skötselråd för den krans du gjort på det papper som getts. Skötselråden skrivs till kunden som anvisning för hur kransen ska skötas.

Kvalitativ bedömning 3 poäng

 • idén till reklamtexten 3.00

Kvalitativ bedömning 7 poäng

 • de skrivna texternas riktighet 2.00
 • skötselrådens riktighet 2.00
 • materialens riktighet 3.00

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners