304 Floristik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter i anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2020 #floristik

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Tävlingsuppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter. Kravnivån är i enlighet med bedömningskriterierna för berömlig nivå i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Han/hon ska kunna prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också, både för hand och med hjälp av datateknik, kunna skapa infomaterial som behövs i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.

Grenansvariga

Outi Honkanen

outi.honkanen@gradia.fi

040 341 4333

Katri Gummerus

katri.gummerus@gradia.fi

040 341 4469

Styrgrupp

  • Katri Gummerus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Taina Hinskala, Kuhmoisten kukkakauppa
  • Pia Hokkanen, Viherlandia Oy
  • Outi Honkanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Helena Jämsen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Pasi Kivilompolo, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Visa Martiskainen
  • Tuija Näriäinen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
  • Kirsi Vesalainen, Ammattiopisto Livia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners