302 Frisering / Semifinal

Tid

tisdag 28.1.2020

Tävlingsplatser

Hyria Koulutus Oy

Käräjäkatu 2
11130 Riihimäki

Seija Siitonen
seija.siitonen@hyria.fi
050 415 3419 

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU

Terveystie 1
67200 Kokkola

Heidi Hietala
heidi.hietala@kpedu.fi
044 725 0460

Semifinalkoordinatorer

Heidi Hietala, KPEDU
heidi.hietala@kpedu.fi
044 7250 460

Seija Siitonen, Hyria
seija.siitonen@hyria.fi
050 415 3419

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften består av två delar, där de tävlande visar upp sina färdigheter i barberarens och frisörens yrkesskicklighet. Tävlingen genomförs individuellt.

Modellarbetena offentliggörs först på tävlingsdagen. De tävlande får på sin egen arbetspunkt använda bilder av tävlingsarbetet, och bilderna har tagits från fyra olika håll. I semifinalen används Goldwellprodukter.

I frisörarbetet görs en helhet i business-stil enligt modell. I arbetet ingår färgning, klippning och finish. Tävlingstiden är 3h. Tävlingshuvud är Pivot Point (Hårologi), Britney, produktnummer 124700. Den som utför modellarbetet ska få anvisningar om att huvudet inte behöver blonderas helt och hållet förrän det slutgiltiga färgningsresultatet ska uppnås, det vill säga de tävlande arbetar inom tidsramen för businessarbete. 

I barberararbetet görs en helhet i business-stil enligt modell. I arbetet ingår klippning, skäggformning och finish.Tävlingstiden är 1h 45min. Tävlingshuvud är Sibel Leif Käherryshuolto (friseringsbehandling).  (Anvisningar för beställning av tävlingshuvudet ges i samband med inbjudan till semifinalen.)

Grenens tidtabell

På tävlingsplatsen har varje tävlande egna bilder av tävlingsarbetet till förfogande. De tävlande ska avgöra färgen på tävlingsarbetet med hjälp av de modellbilder som de får använda. Den slutliga färgnyansen kontrolleras utgående från modellbilderna. Längden på håret i tävlingsarbetet avgörs utgående från de bilder som getts. Det är tillåtet att göra egna anteckningar på modellbilden. 

De tävlande får inte ha med sig egna anteckningar eller färgkartor med hårtofsar. På tävlingsplatsen används endast färgtillverkarens färger och färgkarta. De tävlande får ha med sig den egna färgtillverkarens färgkarta.  

För att skydda tävlingshuvudet ska normala arbetssäkerhetsanvisningar för kunder iakttas. Som skydd får man inte använda plast som täcker ansiktet och varken tejp eller nålar får fästas på ansiktet. Tävlingshuvudets axlar och hals får skyddas. 

Alla skyddskrämer, produkter och metoder är tillåtna men ansiktet får inte skyddas eller täckas på den del av ansiktet som på bilden är innanför den röda linjen. Om de tävlande så vill kan de göra märken på huden med t.ex. en kajalpenna men spåren ska torkas bort före bedömningen. 

 

Färgskålen och mängden färg som är kvar ska de tävlande själva visa för domaren innan de tvättar ur färgskålen. De tävlande ansvarar själva för att domaren får se innehållet i skålen innan den tvättas ur. Uner 20 g färg får lämna kvar i skålen, vid behov vägs den färg som lämnat kvar i skålen. 

Färgskålen får inte täckas med handskar eller andra tillbehör. Om färgskålen inte visas upp för domaren förlorar den tävlande poäng för punkten ”användningen av färg är ekonomisk”. 

De tävlande ska använda skyddshandskar alltid när de använder färgprodukter, t.ex. när de blandar till färgen och när de färgar håret. Handskarna ska också användas vid klippning om det samtidigt finns färg som verkar i håret inne i t.ex. folie. 

I semifinalen används de Goldwellprodukter som lagts ut på de tävlandes egna bord samt de som finns på det gemensamma bordet. 

Om det inte finns något hår på den tävlandes övningshuvud ska tävlingsövervakaren meddelas om detta. Övningshuvudena kontrolleras i förväg men om problem uppstår kommer de att beaktas i bedömningen. 

Diskussioner om arbetet är förbjudna under tävlingen. Om de tävlande behöver gå på wc, ska detta meddelas till tävlingsövervakaren och assistenten guidar den studerande dit. 

De tävlande får inte avlägsna sig från tävlingsplatsen före tävlingstidens slut. När tävlingstiden är slut ska även arbetet avslutas och håret på tävlingsarbetet får inte längre vidröras. 

Material och maskiner

Deltagarna i semifinalen ska ta med sig följande personliga arbetsredskap: 

 • egna personliga arbetsredskap (saxar, rakkniv, kammar, borstar, sprayflaska o.s.v.) 
 • fön, plattång o.d. 
 • en fotställning för övningshuvudet 
 • färgkoppar och penslar 
 • färgkappa (får vara kortklippt) 
 • arbetskläder (arbetsskjorta och färgningsförkläde fås av arrangören) och arbetsskor 
 • skyddsprodukter för övningshuvudets ”hud” 
 • färgkartor för eget bruk 
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Tävlingsarrangören skaffar olika produkter till tävlingsplatsen.

På tävlingsplatsen finns följande Goldwellprodukter

 • produkter för styling och finish: StyleSign-serien -> Taiju Koivulas “Semivitonen” – sortiment
 • tvätt- och vårdprodukter: Dualsenses-serien
 • sortiment av färger och oxidationsmedel: Elumen, Elumen Play och Oxycur Platin samt 6% och 9%

På tävlingsplatsen finns följande tillbehör

 • folie, plastfilm, handskar, vadd, skyddsdukar
 • arbetsskjorta
 • färgningsförkläde
 • vid själva tävlingen finns det vid behov också färgkartor (tot. 10 st)
 • varje tävlande har en arbetsvagn till sitt förfogande
 • varje tävlande har en arbetsstol till sitt förfogande
 • för styling och finish används de produkter som har levererats till tävlingsplatsen

De tävlande ska själva beakta belysningens betydelse/belysningen.

Övningshuvudet får flyttas en aning för den tid man gör färgbestämningen.

Värmeapparater finns inte till förfogande.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Frisörarbete

Villkor

Tillgänglig tid:3 h
Poäng:57 p

Kriterier

Det slutliga resultatet för helheterna i frisörarbetet och i barberararbetet bedöms av sex proffs inom branschen: lärarrepresentanter och arbetslivsrepresentanter. Domarna som avgör det slutliga resultatet påbörjar sitt arbete först när tävlingsarbetena är klara. Domarna ser inte de studerande arbeta och bedömningen sker utgående från det färdiga arbetet. 

Förutom detta bedöms också andelarna i företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, vilka utgör sammanlagt 7% av bedömningen. (7p / 100p) På varje tävlingsutrymme finns det två domare som följer med de tävlandes arbete medan tävlingsuppgifterna pågår.  

Frisörarbetet 57 p (kvantitativ bedömning) 

 • Hur väl klippningen är utförd enligt modellen, 16 p    
 • främre delen, 4 p   
 • bakre delen, 4 p   
 • höger sida, 4 p   
 • vänster sida, 4 p 
 • Hur väl färgningen är utförd enligt modellen, 12 p    
 • främre delen, 3 p   
 • bakre delen, 3 p   
 • höger sida, 3 p   
 • vänster sida, 3 p 
 • Hur väl finishen följer modellen, 12 p  
 • främre delen, 3 p   
 • bakre delen, 3 p   
 • höger sida, 3 p   
 • vänster sida, 3 p 
 • Hur väl kamningsriktningarna är utförda enligt modellen, 12 p  
 • främre delen, 3 p   
 • bakre delen, 3 p   
 • höger sida, 3 p   
 • vänster sida, 3 p 
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 5 p  
 • använder skyddshandskar, arbetsdräkt och skyddsförkläde, 1p 
 • hänsyn till medtävlande, 1 p 
 • färgen har spridits ut i håret på ett professionellt sätt, 1 p 
 • användningen av färger är ekonomisk, 1 p 
 • följer reglerna, 1 p 

När resultaten från semifinalen publiceras och om det då finns tävlande som har fått samma antal poäng, avgör följande bedömningskriterier de tävlandes placering, enligt följande ordningsföljd: 

1.) Poängen för hur väl färgningen är utförd enligt modellen inom helheten för frisörarbete

2.) Poängen för hur väl klippningen är utförd enligt modellen inom helheten för barberarbete

3.) Poängen för hur väl klippningen är utförd enligt modellen inom helheten för frisörarbete

Modul 2/Barberarbete

Villkor

Tillgänglig tid:1 h 45 min
Poäng:43 p

Kriterier

Det slutliga resultatet för helheterna i frisörarbetet och i barberararbetet bedöms av sex proffs inom branschen: lärarrepresentanter och arbetslivsrepresentanter. Domarna som avgör det slutliga resultatet påbörjar sitt arbete först när tävlingsarbetena är klara. Domarna ser inte de studerande arbeta och bedömningen sker utgående från det färdiga arbetet. 

Förutom detta bedöms också andelarna i företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, vilka utgör sammanlagt 7% av bedömningen (7p / 100p). På varje tävlingsutrymme finns det två domare som följer med de tävlandes arbete medan tävlingsuppgifterna pågår.  

Barberararbetet 43 p (kvantitativ bedömning) 

 • Hur väl klippningen är utförd enligt modellen, 12 p
 • främre delen, 3 p   
 • bakre delen, 3 p   
 • höger sida, 3 p   
 • vänster sida, 3 p 
 • Hur väl skäggformingen följer modellen, 9 p  
 • främre delen, 3 p   
 • höger sida, 3 p   
 • vänster sida, 3 p 
 • Hur väl finishen följer modellen, 8 p  
 • främre delen, 2 p   
 • bakre delen, 2 p   
 • höger sida, 2 p   
 • vänster sida, 2 p 
 • Hur väl kamningsriktningarna är utförda enligt modellen, 8 p  
 • främre delen, 2 p   
 • bakre delen, 2 p   
 • höger sida, 2 p   
 • vänster sida, 2 p 
 • Finish vid hårfästet, 4 p  
 • bakre delen, 2 p   
 • höger sida, 1 p   
 • vänster sida, 1 p 
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 2 p  
 • följer reglerna, 1 p 
 • hänsyn till medtävlande, 1 p 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners