302 Frisering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är frisör, kosmetikrådgivare, kosmetolog och barberare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i frisersalonger som självständig företagare, anställd eller med hyrd stol, i skönhetssalonger, badinrättningar, inom teater- och mediebranschen samt i uppgifter med försäljning och konsultering.

#mästare2020 #frisering


Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kravnivån berömliga i kompetensområdet för barberar- och för frisörarbete i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. Examensbenämning är frisör/barberare.

Barberare och frisörer kan på ett mångsidigt sätt betjäna kunder i olika hår- och skäggbehandlingar. Förutom kundbetjäningsförmåga är en god produktkännedom och omsorg om arbets- och kundsäkerheten central i kunnandet. I yrket betonas även företagsamhet.

Tävlingsuppgifterna är i enlighet med examensgrunderna och motsvarar det kunnande som behövs i arbetslivet. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras för påvisande av kunnande i examen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kunskapsområden i frisering:

 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • frisörtjänster
 • barberartjänster
 • tjänster för fest och temafrisyrer
 • färgningstjänster
 • strukturbehandlingar

En framgångsrik tävlande ska dessutom ha/kunna:

 • tekniskt och konstnärligt kunnande inom barberar- och frisörarbetet 
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom branschen
 • betjäna kunder
 • sälja och marknadsföra produkter och tjänster
 • den teori som styr arbetet
 • arbeta säkert, hygieniskt och ergonomiskt
 • arbeta ekonomiskt och iaktta hållbar utveckling
 • arbeta enligt etiska och estetiska principer.

Grenansvariga

Lili Heikkinen

lili.heikkinen@gradia.fi

040 341 5209

Jaana Haimakka

jaana.haimakka@gradia.fi

040 341 5204

Styrgrupp

 • Jaana Haimakka, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Lili Heikkinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Heidi Hietala, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu
 • Tiina Jaako-Koivisto, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Aki Korpinen, Studio Aki Korpinen Jyväskylä
 • Jari Kytömäki, Kao Finland Oy
 • Tiina Makkonen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Sini Nenonen, Hairlekiini Jyväskylä
 • Heli Råglund, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Pirjo Saarinen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Anna Sarpio, Utbildningsstyrelsen
 • Seija Siitonen, Hyria koulutus Oy
 • Taneli Ylinen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Lajin yhteistyökumppanit

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners