301 Kundbetjäning och försäljning / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Prisma, Sello

Leppävaarankatu 5
02600 Esbo

Katja Pajuheimo
040 536 5876
katja.pajuheimo@omnia.fi

Prisma Kuopio

Savilahdentie 10
70700 Kuopio

Heli Laitinen
044 785 8747
heli.laitinen@sakky.fi

Prisma Björneborg, Mikkola

Itäkeskuksenkaari 6
28130 Björneborg

Konsta Ojanen
044 455 7689
konsta.ojanen@winnova.fi

Prisma Rovaniemi

Teollisuustie 2
96320 Rovaniemi

Tarja Saarinen
040 626 7220
tarja.saarinen@redu.fi

Semifinalkoordinator

Kaisa Alaraatikka, OSAO
kaisa.alaraatikka@osao.fi
040 141 5384

Antal tävlande

3 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

De tävlande har som uppgift att bygga en punkt för produktpresentation av en dagligvara, där de presenterar produkten med kundens behov som utgångspunkt. Tävlingsprodukterna består av en huvudprodukt och en eventuell sidoprodukt till den.

I semifinalen presenterar tre tävlande samtidigt en produkt vid olika presentationspunkter. Det finns tre alternativa produkter. Den tävlandes produkt lottas ut på semifinalens tävlingsplats. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk.

Tävlingsuppgiften och produkterna är desamma på alla semifinalorter.

Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Modul 1. Att bygga upp och plocka ner en presentationspunkt

De tävlande ska på ett arbetssäkert sätt under tävlingspresentationen bygga upp en presentationspunkt, där de presenterar och säljer sin produkt. En del av tävlingsuppgiften är att plocka ner presentationspunkten.

Modul 2. Produktpresentation

Den tävlande ska mångsidigt och kundinriktat presentera den produkt som utlottats på tävlingsplatsen. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra.

Modul 3. Försäljning av produkten

Den tävlande ska sälja den produkt som utlottats på tävlingsplatsen. I denna bedömningspunkt bedömer domarna den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer i anslutning till försäljning.

Modul 4. Interaktion och kommunikation

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I denna bedömningspunkt följer domarna den tävlandes interaktion och samarbetsförmåga under hela arbetsprestationen.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 30 minuter per tävlingsomgång. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten samt plocka ner presentationspunkten. Den tävlande gör en kort självbedömning efter presentationen och får kort feedback av domarna.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Mästare-tävlingens obligatoriska teman är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

I bedömningen deltar minst tre domare, av vilka två representerar näringslivet. Varje domare bedömer varje tävlandes prestation i ca 10 minuter. Efter det samlas alla domare, och efter en kort diskussion ger de muntlig feedback på prestationen åt den tävlande.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

  • Kvalitativ bedömning 50%
  • Kvantitativ bedömning 50%

Bedömningen görs av 3 domare.

Huvudprodukt som ska presenteras i tävlingen

Boltsi havrefröbullar 230g (säljs från kylen), eller Chocoat original finsk ekologisk choklad 25g eller Fazer Oululainen jälkiuunilastu merisuola (efterugnsflarn havssalt) 130g.

I anslutning till huvudprodukten kan det finnas sambandsprodukter som ska presenteras.

Material och maskiner

  • Kalkylator
  • Penna
  • Gummi
  • Prisuppgifter

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
  • Skisseringsredskap, pennor och papper
  • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Tävlingsarrangören ansvarar för att de produkter som ska presenteras och att allt material som behövs för att bygga upp presentationspunkten finns på plats. Den tävlande behöver inte ta någonting med sig. Tänk ändå på att ha en lämplig klädsel för produktpresentationen och att förbereda dig inför tävlingssituationen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners