301 Kundbetjäning och försäljning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet kan arbetet i olika slags organisationer beroende på kompetensområdet gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2020 #kundbetjäningochförsäljning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande på kravnivån berömliga i examensdelar inom grundexamen i kundbetjäning och försäljning. I arbetsuppgifterna i kundbetjäning och försäljning innefattar olika betjänings- och försäljningssituationer.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Grenansvariga

Jaana Eirtovaara

jaana.eirtovaara@gradia.fi

040 341 5812

Heini Pennanen

heini.pennanen@gradia.fi

040 341 5837

Stygrupp

  • Kaisa Alaraatikka, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Jaana Eirtovaara, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Heli Juntunen, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
  • Sampo Niskanen, Business College Helsinki
  • Heini Pennanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Miina Piesala, Würth Oy
  • Tarja Saarinen, Lapin koulutuskeskus REDU

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners