P3 Kundbetjäning och försäljning

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2020 #kundbetjäningochförsäljning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av grenen

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Hon/han har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer. En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informerar kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

Tävlingen är en individuell tävling. Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för N1-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet.  Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande eller delyrkesprov på basis av det intyg som ges.

Grenansvariga

Virpi Kerppola

virpi.kerppola@spesia.fi

040 578 1517

Matti Karko

matti.karko@spesia.fi

044 765 1526

Styrgrupp

  • Hennamari Antila, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus
  • Pirjo Huikuri, Ammattiopisto Luovi  
  • Matti Karko, Ammattiopisto Spesia
  • Virpi Kerppola, Ammattiopisto Spesia
  • Laura Kytölä, Lindström Oy 
  • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM
  • Mika Lahtinen, Würth Oy
  • Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi
  • Kirsi Tuovinen, Ammattiopisto Spesia
  • Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi

Evenemangets huvudsamarbetspartners