P2 Logistik

Grundexamen i logistik
lagerförvaltare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är chaufför, busschaufför, kombinationsfordonsförare, flygplatsarbetare och lagerförvaltare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen till exempel finnas i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

#mästare2020 #logistik

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lagerförvaltare ska behärska sådant som hör till de grundläggande färdigheterna i logistik, t.ex. att ta emot och lagerföra varor, samla ihop och sända varor, inventering och saldokontroll samt behärska truckförarens uppgifter. Han/hon ska känna till lagerhushållning och dess inverkan på företagets ekonomi samt grunderna i de internationella materialfunktionerna. Den som avlagt examen för lagerförvaltare placerar sig i handelns, industrins, kommunikationens eller den offentliga sektorns tjänst.

Tävlingen är en individuell tävling som ordnas huvudsakligen under två tävlingsdagar. Den tävlande är utrustad med den egna läroanstaltens arbetskläder. Man får använda personliga hjälpmedel under tävlingen, förutsatt att man meddelat om dem på förhand eller reglerna godkänner dem

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för lagerservice i grundexamen i logistik samt på arbetslivets krav. Bedömningsskalan är G2-nivån. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Grenansvariga

Nina Lindroos

nina.lindroos@spesia.fi

044 765 1392

Christian Falenius

christian.falenius@spesia.fi

044 765 1515

Styrgrupp

  • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia
  • Riku Kaajakari, Ammattiopisto Luovi
  • Nina Lindroos, Ammattiopisto Spesia
  • Tiina Mikkola, Ammattiopisto Luovi
  • Jarmo Piltonen, Ammattiopisto Luovi

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners