P1 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna vara till exempel rengörings- och lokalvårdsuppgifter i företag inom städbranschen, städer, läroanstalter, butiker, köpcentrum, fastighetsbolag eller industrianläggningar.

#mästare2020 #rengöringsservice

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare producerar olika slags tjänster inom fastighetsservice-, hemarbets- eller rengöringsbranschen. De som avlagt examen producerar underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på vilka examensdelar de avlagt har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver. 

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg som ges.

Tävlingen är en individuell tävling. Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i den här grenen grundar sig på kraven på yrkesskicklighet på nivån nöjaktiga (N1) i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen.

Grenansvariga

Pia Lehtinen

pia.lehtinen@spesia.fi

040 713 3949

Eija Peura

eija.peura@spesia.fi

040 588 1082

Styrgrupp

 • Päivi Hyttinen, Ammattiopisto Luovi
 • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
 • Matti Kauppinen, Ammattiopisto Luovi
 • Minna Keisu, Ammattiopisto Luovi
 • Kaisa Kivivuori, Ammattiopisto Luovi
 • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM
 • Pia Lehtinen, Ammattiopisto Spesia
 • Tiina Mikkola, Ammattiopisto Luovi
 • Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
 • Hannu Pahajoki, Ammattiopisto Spesia
 • Eija Peura, Ammattiopisto Spesia
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kaisa Räty, Opetushallitus
 • Kirsi Tuovinen, Ammattiopisto Spesia
 • Kerttu Varvia, Lindström Oy
 • Marja Väisälä, Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylä

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners