Mästare9

En nationell tävling som kräver kvickhet och kreativitet för elever från årskurser 7.–9.

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Mästare9 är ett glatt och fartfyllt evenemang för både de tävlande eleverna från årskurserna 7-9 och för deras hejarklackar. Tävlingen är en tävling för hela högstadiet och man tävlar i tremannalag som kan vara blandade lag eller pojk- eller flicklag.

Tävlingen består av olika uppgifter som eleverna ska lösa genom gott samarbete. För att lösa uppgifterna krävs händighet, kunskap och snabbhet. Uppgifterna har koppling till de färdigheter som krävs i olika yrken.

Tävlingen har tre skeden:

1. Lokala tävlingar
Tävlingarna ordnas vid en yrkesläroanstalt. Högstadierna i närområdet anmäler sig till dem. Följ med informationen från yrkesläroanstalterna i din region angående Mästare9-tävlingarna. De lokala tävlingarna ordnas på läroanstaltens avdelningar eller som en bantävling. De bästa lagen i de lokala tävlingarna går vidare till de regionala tävlingarna.

2. Regionala tävlingar
Landet är indelat i 12 regioner där man tävlar om att bli bästa Mästare9-lag i regionen. Den regionala tävlingen är i allmänhet en bantävling vid en yrkesläroanstalt i regionen. De bästa lagen i de regionala tävlingarna går vidare till final.

3. Final
Finalen ordnas i samband med det nationella Mästare2020-evenemanget  i mäss- och evenemangscentret Paviljonki 12–13.5.2020 i Jyväskylä. Tävlingen är en bantävling. Det snabbaste laget vinner! Evenemanget har inhiberas på grund av coronavirusläget.

Mästare9-koordinatörer

Mira Ruth-Viitanen

mira.ruth-viitanen@gradia.fi

040 341 5832

Juha Toivanen

juha.toivanen@gradia.fi

040 341 5502

Evenemangets huvudsamarbetspartners