502 Kock

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är kock och servitör.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna vara till exempel hotell, logianläggningar, restauranger, cateringföretag, storkök, kaféer, trafikstationer, snabbmats-, festservice- och turismföretag samt last- och passagerarfartyg.

#mästare2020 #kock

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av grenen

En kock arbetar med matlagningsuppgifter i kök som baserar sig på olika affärskoncept. En kock planerar, förbereder, tillreder och ställer fram smakliga, tilltalande och hälsosamma måltidshelheter åt kunderna. I matlagningsuppgifterna kan kocken använda och bearbeta matrecept. En kock arbetar med god kundbetjäning, ansvarsfullt, lönsamt och effektivt samt i enlighet med ett hållbart verksamhetssätt.

Förutom portionernas och menyhelheternas smak ska kocken även beakta estetik och näringsinnehåll samt specialdieter och gastronomi. Vid tillredningen av maträtterna ska kocken beakta hygien, hållbar utveckling, miljö och egenkontroll.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice, kock. Uppgifterna utarbetas i samarbete med arbetslivet.

Tävlingen är en partävling. Deltagandet i semifinalen begränsas till 2 par/ verksamhetsställe inom läroanstalten.

Krav på kunnande

En kock kan tillreda välsmakande, mångsidig och hälsosam mat samt beakta kraven på finländsk matkultur, internationalism och gastronomi. En kock ska ha det praktiska handlag som behövs vid matlagning och behärska att använda typiska maskiner och apparater i professionella kök samt beakta arbetssäkerheten.


Vid tillredning av produkterna ska man beakta ekonomin, föränderliga situationer, samarbete, hållbar utveckling och egenkontroll. Dessutom krävs grundläggande kunskaper i det andra inhemska språket och i engelska.


Semifinal- och finaluppgifterna baserar sig på följande examensdelar i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen:

 • Att arbeta inom restaurangverksamhet
 • Tillredning av lunchrätter
 • Tillredning av mat i portioner
 • À la carte-matlagning
 • Gatu- och snabbmatsservice
 • Tillredning av beställnings- och festmat

En framgångsrik tävlande:

 • har spetskompetens inom sin bransch
 • kan utarbeta och tolka matrecept samt göra en arbetsplan över det egna arbetet kan ta emot, lagra och förvara råvaror och andra tillbehör
 • hanterar och använder livsmedel av olika förädlingsgrad
 • kan förbereda och tillreda lunch-, portions-, beställnings- och festmat, gatu- och snabbmat och à la carte-mat på ett hygieniskt och lönsamt sätt med olika matlagningsmetoder och -tekniker
 • ställer fram portioner och menyhelheter samt sänder vid behov iväg produkterna med beaktande av kunderna
 • kan presentera produkterna för kunden
 • agerar kundorienterat i sitt arbete och ser på ett lönsamt och resultatrikt sätt till att produkterna har hög kvalitet, är säkra, hälsosamma och estetiska
 • kan samarbeta med andra
 • har problemlösnings- och tillämpningsförmåga
 • har grundkunskaper i fackterminologi på det andra inhemska språket och engelska
 • behärskar principerna för hållbar utveckling både teoretiskt och praktiskt under arbetets gång
 • kan använda programmen Word och Excel
 • kan realistiskt utvärdera sitt eget kunnande och ta emot respons
 • förmåga att arbeta i team
 • kommunikationsförmåga.

Grenansvariga

Riitta Palho

riitta.palho@gradia.fi

040 341 6006

Timo Rasinaho

timo.rasinaho@gradia.fi

040 341 6014

Styrgrupp

 • Joonas Eronen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Severi Heikkinen, Art Catering
 • Rauno Hynynen, Ammattiopisto Luovi
 • Petri Kilpeläinen, Osuuskauppa Keskimaa
 • Esa Koppelo, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Jukka Kyllönen, Yöpuu Yhtiöt
 • Jukka Mäkinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Sari Nissinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Arto Oinonen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Riitta Palho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Sami Puumalainen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Timo Rasinaho, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jari Räinä, Ammattiopisto Luovi
 • Teemu Sirainen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Vesa Työppönen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Riikka Vanhala, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Tarmo Wasenius, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners