501 Bagare-konditor / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020 och torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Osao

Kaukovainio enhet, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 Uleåborg

Maritta Vikeväinen, maritta.vikevainen@osao.fi,
050 317 4774

Omnia

Esbo centrum
Lagstadsgatan 1 C
02770 Esbo

Esa Savolainen
esa.savolainen@omnia.fi
043 824 4115

Semifinalkoordinator

Maritta Vikeväinen
maritta.vikevainen@osao.fi
050 317 4774

Antal tävlande

Inga begränsningar/verksamhetsenhet inom läroanstalten.

Tävlingens tidtabell

Onsdag 29.1.2020 klo 9.00 – 15.30 i Uleåborg och
torsdag 30.1.2020 klo 9.00 – 15.30 i Esbo.

En nogrannare tidtabell finns i semifinalinbjudningen.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna uppbyggs av 6 olika moduler.

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Tid till förfogande är totalt 6 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret. Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Huvuddomaren inleder den egentliga tävlingsuppgiften och berättar om de exakta bedömningskriterierna i samband med tävlingsinfotillfället på morgonen. Eventuella förändringar i tävlingsuppgifterna meddelas innan tävlingen börjar.

Den kvalitativa bedömningen utgör 90 % och den kvantitativa utgör 10 % = 100 %. Bedömningen utförs av 5 domare.

Om flera tävlande får samma slutpoäng avgörs ordningsföljden på de tävlande med de poäng som erhållits från modulerna i följande ordning:

 1. Tillverkning av tårtor
 2. Tillredning av mjuka kakor
 3. Tillredning av vetelängder
 4. Dekoreringsarbete
 5. Hygien och egenkontroll
 6. Nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Material och maskiner

Läroanstalten har reserverat alla råvaror som behövs för framställandet av tävlingsarbetena.

OSAO Kaukovainio enhet, palvelut

På grenområdet finns en stickvagnsugn, en arinaugn (fyra nivåer med utrymme för två plåtar/nivå), fyra kombinationsugnar, två diskmaskiner, ett chockkylrum och småredskap. En arbetspunkt reserveras till de tävlande (vi strävar efter att arrangera arbetspunkterna invid varandra för tävlande från samma läroanstalt).

Omnia, Esbo centrum

På grenområdet finns två stickvagnsugnar, två arinaugnar (4 nivåer, i båda ugnarna finns utrymme för två plåtar/nivå), snabbkylrum, diskmaskiner och småredskap. En arbetspunkt reserveras till de tävlande (vi strävar efter att arrangera arbetspunkterna invid varandra för tävlande från samma läroanstalt).

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • En matberedare/köksmaskin av bordsmodell inklusive blandspade och visp.
 • Två stycken tårtringar, med diametern 20 cm (eventuella ändringar och förtydliganden meddelas per e-post).
 • Småredskap såsom paletter och konditorkniv, redskap för marsipan, degskrapor och slickepottar.
 • En liten våg (som väger med 1 grams noggrannhet).
 • Arbetskläder, arbetsskor, anteckningsredskap och miniräknare.
 • Ett öppet och glatt sinne.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Tillverkning av tårtor

Villkor

Två tårtor görs enligt modellen. Receptet och råvarorna till tårtan ges på tävlingsplatsen. Tårtorna garneras och finjusteras enligt anvisningarna.

Poäng:22 p

Kriterier

 • Behärskande av arbetsprocessen 8 p.
 • Behärskande av arbetsmetoder 8 p.
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (bl.a. att följa anvisningar och kvalitetskrav) 6 p.

Modul 2/Tillredning av mjuka kakor

Villkor

Tre mjuka kakor görs enligt receptet. Till de mjuka kakorna används de råvaror och aluminiumkakformar som finns på tävlingsplatsen.

Poäng:22 p

Kriterier

 • Behärskande av arbetsprocessen 8 p.
 • Behärskande av arbetsmetoder 8 p.
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (bl.a. att följa anvisningar, produktkännedom, kvalitetskrav) 6 p.

Modul 3/Tillredning av vetelängder

Villkor

Tre flätade vetelängder görs enligt receptet. Degen som används till vetelängderna har färdigställts för de tävlande. I vetelängderna används fyllning som tål att gräddas och efter gräddningen ska de garneras. Vetelängderna ska gå att förpacka i plastpåse.

Poäng:21 p

Kriterier

 • Behärskande av arbetsprocessen 8 p.
 • Behärskande av arbetsmetoder 8 p.
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (bl.a. kvalitetskrav, att arbeta ekonomiskt och beakta företagsverksamheten) 5 p.

Modul 4/Dekoreringsarbete

Villkor

Två likadana tårtdekorationer av sockermassa görs enligt anvisningarna. Dekorationerna placeras ovanpå tårtorna.

Poäng:20 p

Kriterier

 • Behärskande av arbetsprocessen 8 p.
 • Behärskande av arbetsmetoder 7 p.
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (bl.a. kvalitetskrav, produktens lämplighet för produktionen och att arbeta ekonomiskt) 5 p.

Modul 5/Hygien och egenkontroll

Villkor

Arbetar enligt principerna för hygien och för egenkontroll (bl.a. en hygienisk hantering och förvaring av råvaror samt ordning och renlighet på arbetsplatsen).

Poäng:10 p

Kriterier

 • Arbetspunktens ordning och renlighet 3 p.
 • Personlig hygien 3 p.
 • Hygienisk hantering och förvaring av råvarorna vid tillverkning av produkterna 4 p.

Modul 6/Nyckelkompetenserna för livslångt lärande och yrkesetik

Villkor

Arbetar enligt principerna för hållbar utveckling (bl.a. effektiv användning av råvarorna, minimering av svinn samt avfallssortering). Följer anvisningarna för arbetarskydd med hänsyn till ergonomi och yrkesetik. I arbetet beaktas företagsverksamhet (kreativitet, produktens lämplighet för produktionen, problemlösningsfärdigheter, interaktiva färdigheter).

Poäng:5 p

Kriterier

 • Arbetssäkerhet och arbetsergonomi, interaktions- och problemlösningsförmåga och yrkesetik 2 p.
 • Hållbar utveckling (utnyttjande av råvaror, minimering av svinn och sortering av avfall) 2 p.
 • Entreprenörmässig verksamhet (tidsanvändning, kreativitet, produkternas lämplighet för produktionen), 1 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners