206 Produktion av webbsidor / Semifinal

Tid

fredag 31.1.2020

Tävlingsplatser

Business College Helsinki

Järnvägsmannagatan 5, vån. 4
00520 Helsingfors

Tapio Kattainen
050 355 1706
tapio.kattainen@bc.fi

Semifinalkoordinator

Tapio Kattainen

Business College Helsinki
050 355 1706
tapio.kattainen@bc.fi

Antal tävlande

Ingen begränsning / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Förhandsuppgiftens andel av bedömningen är 35 % och andelen för uppgifterna som genomförs under semifinaldagen är 65 % av bedömningen.

Modul 1. Förhandsuppgift

 • I semifinalen ska de tävlande göra en förhandsuppgift där man producerar webbsidor för ett fiktivt företag.

Modul 2. Uppgift som utförs under tävlingsdagen

 • Webbläsarsidans förverkligande och programmering (HTML5, CSS3, JavaScript och bibliotek, osv.).

Modul 3. Uppgift som utförs under tävlingsdagen

 • Serversidans programmering och databaser (PHP och MySQL).

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Förhandsuppgiften skickas åt de tävlande per e-post i mitten av december 2019, och uppgiften ska returneras före semifinalen 17.1.2020 kl. 16.00.

De tävlande har ungefär en månad på sig för att utföra förhandsuppgiften och arbetet kan göras på ca 2 timmar. Semifinaldagens längd är ca 4 timmar.

Tävlingstiden är totalt 6 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av förhandsuppgiften är till vissa delar kvalitativ. I de andra delarna används i huvudsak kvantitativ bedömning. En del av bedömningen sker med hjälp av program (t.ex. valideringar). Om två tävlande stannar på samma poäng avgörs placeringen i första hand av uppgiften i modul 3, dvs. serversidans programmering, i andra hand av uppgiften i modul 2, webbläsarsidans förverkligande och programmering.

Material och maskiner

Tävlingen sker i klassrum med datorer uppkopplade till det lokala nätet. Man har internetuppkoppling via det lokala nätet.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
 • Den tävlande får ta med sig en egen dator som har USB-port och egna program.

Information om vilka program som behövs för uppgifterna meddelas i semifinalinbjudan.  Datorn ska ha åtminstone texteditering, dataöverföringsprogram och webbläsaren Chrome.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Förhandsuppgift

Villkor

Tillgänglig tid:120 min
Poäng:35 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Planering av webbplats
 • Framställning av webbplats
 • Testning av webbplatsens funktion och användarvänlighet

Modul 2/Webbläsarsidans förverkligande och programmering

Villkor

Tillgänglig tid:120 min.
Poäng:30 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Framställning av HTML-sida och CSS-stildokument
 • Framställning av en funktionell sida (t.ex. ett spel)

Modul 3/Uppgift som utförs under tävlingsdagen

Villkor

Tillgänglig tid:120 min.
Poäng:35 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Administration av databasen
 • Framställning och testning av program som använder databasen

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners