205 Datorer och nätverk / Semifinal

Tid

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Oulun seudun ammatti-
opisto OSAO

Kaukovainio enhet, Kotkantie 2 C
90250 Uleåborg

Mikko Hiltunen
mikko.hiltunen@osao.fi
040 573 2586

Semifinalkoordinator

Mikko Hiltunen, OSAO
mikko.hiltunen@osao.fi
040 573 2586

Antal tävlande

Ingen begränsning / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Den tävlande ska installera och konfigurera Windows Server 2016 på servern, Windows 10 i datorn och för Linux Debian 10.1.x ska konfigurerings- och kontrolluppgifter utföras. De tävlande ska behärska installation, konfigurering och underhåll av virtuella Windows- och Linux-datorer. I uppgifterna testas också de tävlandes konfigureringsfärdigheter i fråga om aktiv nätverksutrustning (routrar och switchar) i den virtuella miljön Packet Tracer.


Modul 1. Windows-uppgift

 • Konfigurering och testning av servern Windows Server 2016
 • Användning och konfigurering av den virtuella datorn Windows 10
 • Installation, behärskande och användning av virtuella datorer

Modul 2. Linux-uppgift

 • Installation, konfigurering och användning av den virtuella servern Linux Debian 10.1.x
 • Tillägg av olika tjänster till servern och behärskande av dessa
 • Installation, behärskande och användning av virtuella datorer och nätverk

Modul 3. Nätverksuppgift, behärskande av IP-adresser

 • Konfigurering av nätverksinställningar för datorer och skrivare
 • Konfigurering och koppling av switchar
 • Konfigurering och koppling av routrar
 • Konfigurering och uppkoppling till nätet av trådlösa basstationer
 • Koppling och testning av ett datakommunikationsnät
 • Behärskande av IP-adresser

Förhandsuppgift

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om flera tävlande har samma poäng går den tävlande vidare till finalen som har högre poäng i Nätverksuppgifter och därefter i Windowsuppgifter.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvantitativ bedömning 100%
Bedömningen görs av 8 domare.

Exempel på bedömningen

Arbetsstationen har installerats med rätt namn och den har anslutits till verksamhetsområdet 1p

Grenens tidtabell

kl. 9.00 – 17.00

Material och maskiner

Varje tävlande får använda en dator, där operativsystemet Windows 10 och / eller Windows Server 2016 har installerats på förhand.

Den tävlande har också tillgång till installationsmedia för följande operativsystem

 • Windows 2016 Server
 • Windows 10
 • Linux Debian 10.1.x.

Beroende på uppgiften kan det redan finnas virtuella maskiner installerade och roller/konfigurationer för dem.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • En egen bärbar Windows 10 bärbar dator med admin rättigheter. Cisco Packet Tracer 7.2.1, som används i nätverksuppgiften, måste vara installerad.
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger).
 • Skisseringsredskap, pennor och papper.
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Windows-uppgift

Villkor

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:40 p

Kriterier

Exempel på bedömningen

Arbetsstationen har installerats med rätt namn och den har anslutits till verksamhetsområdet 1p

Modul 2/Linux-uppgift

Villkor

Tillgänglig tid:1,5 h
Poäng:30 p

Kriterier

Exempel på bedömningen

Arbetsstationen har installerats med rätt namn och den har anslutits till verksamhetsområdet 1p

Modul 3/Nätverksuppgift, behärskande av IP-adresser

Villkor

Tillgänglig tid:1,5 h
Poäng:30 p

Kriterier

Exempel på bedömningen

Arbetsstationen har installerats med rätt namn och den har anslutits till verksamhetsområdet 1p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners