205 Datorer och nätverk

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är elektronikmontör och ICT-montör.

Arbetsuppgifterna kan gälla till exempel att installera och ta i bruk datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt testning, reparation och ibruktagande i anslutning till elektronikproduktion eller olika kundbetjäningsarbeten i anslutning till service och installation.

#mästare2020 #datorerochnätverk

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för ICT-montör. I tävlingen gör yrkeskunniga inom IT-branschen ett modulärt kundarbete. I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation av apparatur och mjukvara samt i driftsunderhåll av systemet. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet.

De tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlanden som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera, uppdatera och serva aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och serva servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungera som administratör av nätet
 • installera och konfigurera arbetsstationer i det lokala nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskyddet
 • följa bestämmelserna om elsäkerhet
 • söka, sammanställa och dra nytta av information
 • problemlösningsförmåga
 • kundbetjäningsförmåga

Grenansvariga

Heikki Mattila

heikki.mattila@gradia.fi

040 341 5704

Jorma Varis

jorma.varis@gradia.fi

040 341 5847

Styrgrupp

 • Mikko Hiltunen, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti
 • Heikki Mattila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Karo Saharinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jorma Varis, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mika Vilpo, Elisa Oyj
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Jalmari Välimaa, Hyria koulutus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners