204 Databehandling / Semifinal

Tid

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplats

Business College Helsinki

Rautatieläisenkatu 5
00520 Helsingfors

Harri Hautala
044 775 6315
harri.hautala@bc.fi

Semifinalkoordinator

Harri Hautala,
Business College Helsinki

harri.hautala@bc.fi

044 775 6315

Antal tävlande

Ingen begränsning / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Excel

 • Funktioner
 • Diagram
 • Dataverifiering
 • Inspelning av makron

Modul 2. Word

 • Dokumentstandard
 • Långa dokument
 • Massutskick och formulär

Modul 3. Powerpoint

 • Planering och genomförande av ett bildspel

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4 timmar 15 minuter (9:00-15:00).

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvantitativ bedömning 100%

Bedömningen görs av 3 domare.

Grenens tidtabell

kl. 9.00 – 16.00

Vid huvudingången får man guidning till tävlingsplatsen. De tävlande ska vara förberedda på att bestyrka sin identitet med ett fotoförsett studerandekort eller ID-kort.

Material och apparater

 • I tävlingen används läroanstaltens bärbara datorer med extern skärm.
 • Penna och papper

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger).
 • Eget tangentbord och egen mus, om man så önskar.

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Excel

Villkor

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:50 p

Kriterier

Exempel på bedömningen
Funktionen rätt vald och rätta cellreferenser.

Modul 2/Word

Vilkor

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:30 p

Kriterier

Exempel på bedömningen
Rätt font och formatering, dokumentstandarden följs.

Modul 3/PowerPoint

Vilkor

Tillgänglig tid: 1 h
Poäng:20 p

Kriterier

Exempel på bedömningen
Logotypen placerad på det sätt som bestämts i uppgiften.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners