203 Mediaplanering / Semifinal

Tid

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplats

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Hepolamminkatu 10, B-huset
33720 Tammerfors

Minna Alanko-Pirinen
040 800 7461
minna.alanko-pirinen@tampere.fi

Semifinalkoordinator

Minna Alanko-Pirinen, Tredu

minna.alanko-pirinen@tampere.fi

040 800 7461

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Reklamflyer med Infografik och bilder. Reklamflyerns innehåll används också i sociala medier. Uppgift och förverkligande i enlighet med kundens anvisningar, arbetet kommer att användas som stöd för marknadsföring och information. I arbetet ska man använda givna texter, bildmaterial och logon samt skapa grafik som passar temat. Text- och bildmaterial samt logon ska justeras trycktekniskt korrekt. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem. Program som används är Adobe CC. Slutprodukten ska vara användningsklara filer och provutskifter.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 5 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 30%

 • Lämplighet för målgruppen och användningsändamålet samt val av bilder 
 • Idérikedom, originalitet och användning av färger 
 • Estetisk balans/typografi och läsbarhet
 • Produktens visuella kvalitet

Kvantitativ bedömning 70%

 • Användning och val av program
 • Användning av bilder och bildernas tekniska kvalitet 
 • Användning och behärskande av vektorgrafik 
 • Iakttagande av den grafiska anvisningen
 • Kvaliteten på filer och hanteringen av filer

Bedömningen görs av tre domare.

Grenens tidtabell

8.30 – 9.00Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet
i samband med anmälan.
9.00 – 9.30Allmän info till de tävlande och följeslagarna, frågor.
9.30 – 12.00 Tävling
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 15.15 Tävling
15.30 – 16.00 Feedbackdiskussion om tävlingen under
semifinalkoordinatorns ledning.

Material och apparater

 • 40 st. iMac 21,5″ datorer med operativsystemet OS X 13
 • Adobe CC 2019-programvara med tävlingsarrangörens användarprofiler
 • Type Kit-fonter
 • digital tryckpress för provutskrift: Ricoh Pro C5200i 
 • Utskriftspapper

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • Skisseringsredskap, pennor och papper


Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.  Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar, men enbart via en musikspelare, inte via en telefon eller dator.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners