203 Mediaplanering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare.

#mästare2020 #mediaplanering

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.  Examensbenämning är utövare av medietjänster. Bedömningen grundar sig på kriterierna för berömlig nivå i grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Den tävlande ska kunna producera mångsidiga publikationer inom mediebranschen, såsom print- och digitala publikationer samt producera planer för fordons-, textil- och lokalplaneringsprojekt. I yrket betonas också samarbets- och interaktionsförmåga samt företagsamhet. 

Tävlingen är individuell.

Krav på kunnande

Krav på kunnande grundar sig på kriterierna för berömlig nivå i grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning i bl.a. följande innehåll:

 • behärskande och samanvändning av grafik-, bildbehandlings- och ombrytningsprogram
 • lämplig användning av vektorbilder och pixelgrafik 
 • kontroll över filer med beaktande av trycktekniska kvalitetskrav
 • baskunskaper för typografi 
 • produktion av informationsgrafik
 • produktion av illustrationer/bildmaterial 
 • användning av färgprofiler för olika tryckmetoder
 • digital utskrift 
 • produktion av material för www-sidor och läsare

Den tävlande ska dessutom behärska:

 • ett konstnärligt och visuellt kunnande i arbetet
 • ett teoretiskt kunnande i yrket
 • ett planmässigt arbetssätt
 • att arbeta självständigt
 • kundbetjäningsförmåga och företagsamhet
 • samarbetsförmåga
 • ett säkert och ergonomiskt arbetssätt
 • ekologiska aspekter och hållbar utveckling
 • problemlösningsförmåga

Grenansvariga

Markku Tiihonen

markku.tiihonen@gradia.fi

040 341 5669

Esa Saksola

esa.saksola@gradia.fi

040 341 5621

Styrgrupp

 • Annukka Ahopalo, Graafinen Teollisuus ry
 • Minna Alanko-Pirinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
 • Kimmo Koskinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Susanna Luonua-Ojalehto, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Anssi Pirttinen, Boogie Creative Oy
 • Esa Saksola, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Sanna-Sofia Svensk, Normark Suomi Oy
 • Markku Tiihonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Sami Ulmanen, Careeria Oy

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners