202 Mediateknik / Semifinal

Tid

tisdag-torsdag 28-30.1.2020

Tävlingsplatser

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Kullervovägens enhet, Kottby Kullevovägen 11
00610 Helsingfors

Timo Hurme
050 401 3648
timo.hurme@edu.hel.fi

Semifinalkoordinator

Timo Hurme, Stadin
ammatti- ja aikuisopisto

timo.hurme@edu.hel.fi
050 401 3648

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

 • Digitaltryck: tillverkning av en häftad produkt
 • Digitaltryck: positionering och utskrift av en broschyr
 • Arkskärningsuppgift, t.ex. ett postkort
 • Att ta loss färdigt utskrivna tejper, folieöverföring och tejpning

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4–6 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Kvalitet
 • arbetet
 • arbetssäkerhet
 • produktionseffektivitet
 • använd tid.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 10%
Kvantitativ bedömning 90%

Bedömningen görs av 4 domare.

Material och maskiner

 • Xerox J75, Fiery Rip och Impose
 • Polar 66 pappersskärare

Praktiska råd

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger).
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners