202 Mediateknik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare.

#mästare2020 #mediateknik

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenbeskrivningen och krav på kunnande pubriceras under hösten 2019.

Grenansvariga

Klaus Sjöblom

klaus.sjöblom@gradia.fi

040 341 5703

Hannu Mäkinen

hannu.makinen@gradia.fi

040 341 5668

Styrgrupp

  • Timo Hurme, Stadin ammattiopisto
  • Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
  • Tommi Kuosmanen,Grafitatu Oy
  • Veijo Laitila, Länsirannikon koulutus Oy WinNova
  • Simo Manninen, Serimedia Oy
  • Hannu Mäkinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Simo Mäkinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Otto Riikonen, Grano Oy
  • Klaus Sjöblom, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Jukka Tuokko, Turun ammatti-instituutti

Evenemangets huvudsamarbetspartners