606 Styckegodsautomation / Semifinal

Tid

28-29.1.2020, Uleåborg

Tävlingsplatser

Osao, Kaukovainio -enhet

Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Semifinalkoordinator

Harri Jylhä
harri.jylha@osao.fi
040 482 4980

Antal tävlande

Ingen begränsning / verksamhetsort inom läroanstalten.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4–6 timmar, klo 9.00-15.00.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Utrustning som används i uppgiften:

 • 1 st. Festo MecLab DC-motordriven transportör
 • 1 st. Festo MecLab DC-tryckluftsfungerande Pick’n’Place manipulator
 • 1 st. PLC, min 8 Digit IN + 8 Digit OUT, som den tävlande fritt får välja och ta med
 • 1 st. 24VDC strömkälla
 • Programmeringsverktyg och -kabel
 • Personliga arbetsredskap och skyddsglasögon.

Den tävlande får transportören och manipulatorn så att de är plockad isär i delar och uppgiften är att:

mekaniskt montera ihop dem enligt anvisningar och bilder
installera och koppla sensorer enligt scheman i M8 kopplingsterminalen
När både transportören och manipulatorn är klara är uppgiften att
mekaniskt förena stationerna med varandra så att manipulatorn klarar av att plocka ett arbetsstycke som anlänt till transportörens slutända

Därefter är uppgiften att koppla transportörens och manipulatorns IO:n i PLC:n med en gruppkabel som har flernavsuttag. Uppgiften är att:
skala kabelns skyddsmantel, skala enskilda ledningar och förse dem med hylsor. Koppla styrningssignalerna till PLC:ns IO-anslutningar enligt scheman. Koppla 24VDC matningsspänning enligt scheman.

Programmering av kombinationen Transportör-Manipulator. De tävlandes uppgifter: reglera tryckluftsanordningarnas rörelsehastigheter enligt givna anvisningar. Reglera och positionera alla sensorer enligt anvisningar. Utarbeta och testa apparaturen enligt funktionsbeskrivning som getts av PLC-programmet.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4–6 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Installationsuppgiftens betoning 50 %

 • Säkerhet, ibruktagningsmätningar
 • Hållbar utveckling, tävlingens teman
 • Mått
 • Installationens kvalitet.


Programmeringsuppgiftens betoning 50 %

 • Manuell körning
 • Automatisk körning

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

På tävlingsorten finns en bedömningsgrupp som bedömer samma bedömningsobjekt för alla tävlande. Bedömarna är lärare och yrkeskunniga arbetslivsrepresentanter. Varje tävlande är närvarande vid bedömningen av det egna arbetet.

Exempel på bedömningen

Koppling av transportörens och manipulatorns styrningskablar i logiken
(kablarna skalade, hylsförsedda och rätt kopplade).

Material och maskiner

 • elbranschens material: kablar, ledningar, anslutningsdon, märkningstillbehör och tejp
 • el- och automationsutrustning: logik, handverktyg och multimeter

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • personlig skyddsutrustning ( skärskyddshandskar, hjälm, ögon- och hörselskydd) och arbetskläder
 • handverktyg
 • Det är bra att ha med en dricksflaska och om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners