605 Plåt och svetsning / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Koulutuskeskus Salpaus

Vipusenkatu 5A
15230 Lahtis

Pekka Leppänen
050 3007115
pekka.leppanen@salpaus.fi

Ari Mansikkaniemi
044 708 0633
ari.mansikkaniemi@salpaus.fi

Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10
33101 Tammerfors

Jussi Koort
040 801 2643
jussi.koort@tampere.fi

Koulutuskeskus Jedu

Opintie 2
85100 Kalajoki

Mauri Liekola
040 150 8435
mauri.liekola@jedu.fi

Gradia Jyväskylä

Viitaniementie 1C
40720 Jyväskylä

Jyrki Kuisma
040 3415587
jyrki.kuisma@gradia.fi

Savon ammattiopisto

Presidentinkatu 3
70101 Kuopio

Sirpa Mauranen
045 125 5986
sirpa.mauranen@sakky.fi

Semifinalkoordinator

Mauri Liekola, JEDU
mauri.liekola@jedu.fi
040 150 8435

Antal tävlande

4 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Grenens tidtabell

Kl. 8.30–16.30

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Semifinalisterna tillverkar en svetsares arbetsstol.

Tävlingen har två moduler. Först ordnas ett teoriprov och därefter tillverkas en produkt enligt ritningar. De tävlande arbetar självständigt.

Modul 1. Teoriprov

Modul 2. Semifinalarbete

semifinaluppgift(pdf)

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Efter anmälning inleder de tävlande dagen med ett teoriprov. De tävlande får arbetsritningar för den tävlingsuppgift som ska tillverkas och därefter ska den tävlande tillverka produkten med hjälp av det material som finns reserverat för detta. En del av materialet har på förhand skurits till rätta mått och en del av materialet ska de tävlande tillverka själva.

För att klara sig bra ska de tävlande behärska följande delområden: kunna läsa ritningar, ha plåt- och svetsningskunskap som motsvarar examenskraven, behärska de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen, känna igen svetsbeteckningar samt beakta arbetssäkerheten i arbetet. I samband med att tävlingsuppgiften publiceras får de tävlande veta vilka typer av maskiner och apparater som kommer att användas under tävlingen o.d. teknisk information, samt vilka tillsatsämnen för svetsning som kommer att användas. Det är möjligt att bekanta sig med maskinerna före tävlingen på tävlingsdagens morgon.

Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Förutom tävlingsledaren ska det finnas minst två domare på plats på semifinalorterna (domarna utses av semifinalorterna). Domarna bedömer de tävlandes arbetsteknik, snabbhet i arbetet, arbetsplatsens ordning och arbetssäkerhet samt samarbetsförmåga. Till dessa delar bedömer (poängsätter) domarna de tävlande på färdiga bedömningsformulär.  Teoriproven och de svetsade produkterna sänds 31.1.2020 till Jyväskylä, där den slutliga bedömningen sker.

Material och maskiner

Material som används i tävlingen

 • Plåt s355
 • Rör ø42 och ø34

Utrustning som används i tävlingen

 • Nc-styrd maskingradsax
 • Nc-kantbockningen utförs utan bakre anslag
 • Borrmaskin
 • Manuell rundbockningsmaskin, kantverk och maskingradsax
 • MAG-, elektrod- och TIG-svetsar
 • Utrustning för skärbrännare

Tävlingsarrangören reserverar egna arbetsytor (undervisningsplatser) för varje tävlande. Arrangören ser till att svetstillsatserna och råvarorna som behövs för arbetet står till förfogande.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger).
 • Skisseringsredskap, kalkylator (det är inte tillåtet att använda telefonen), pennor och papper.
 • Den tävlande ska ta med egna handverktyg för en plåtslagare-svetsare (ritsnål, körnare, vinkelslip, handborrmaskin, borrsats, skarvsladd, mätinstrument, skärbrännarsats med passare o.s.v.).
 • Den tävlande ska också ta med skyddskläder, säkerhetsskor, skyddsglasögon samt en egen svetsmask och svetshandskar.
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Teoriprov

Villkor

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:9 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Teoriprov, 9 p

Modul 2/Semifinaluppgift

Villkor

Tillgänglig tid:5 h
Poäng:91 p

Kriterier

Hudsakliga bedömningskriterier

 • Arbetets kvalitet och måttnoggrannhet, 30 p
 • Svetsningar, 21 p
 • Arbetsteknik, 10 p
 • Snabbhet i arbetet, 15 p
 • Ordning på arbetsplatsen och arbetssäkerhet, 10 p
 • Samarbetsförmåga, 5 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners