605 Plåt och svetsning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är maskinautomationsmontör, maskinmontör  verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och plast- och gummiprodukttillverkare. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i företag inom maskin- och metallindustrin i mekaniska, reparations- och andra verkstäder och på varv eller fabriker i olika slags installations-, automations- och monteringsarbeten samt i arbeten med påfyllning och underhåll av maskiner.

#mästare2020 #plåtochsvetsning

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och / eller muntliga, vid behov även på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Tävlingen är en individuell tävling. Fyra tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

 • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
 • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
 • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
 • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
 • manuell och maskinell plåtbockning
 • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
 • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
 • nyckelkompetenser för livslångt lärande
 • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling.

Grenansvariga

Sami Hietala

sami.hietala@gradia.fi

040 341 5610

Jyrki Kuisma

jyrki.kuisma@gradia.fi

040 341 5587

Styrgrupp

 • Sami Hietala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Markku Kaivola, Koulutuskeskus Brahe
 • Keijo Kivioja, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Jyrki Kuisma, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mauri Liekola, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU
 • Jukka Saastamoinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Peter Stagnäs, Vaasan ammattiopisto Vamia
 • Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Tuomo Tikkanen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners