602 Elektronik och robotik / Semifinal

Tid

Keskiviikko-torstai 29.- 30.1.2020

Tävlingsplatser

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10, S-hus
33101 Tammerfors

Tommi Siren
050 343 6744
tommi.siren@tampere.fi


Semifinalkoordinator

Tommi Siren, Tredu
tommi.siren@tampere.fi
050 343 6744

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

I uppgiften att bygga testas den tävlandes förmåga att bygga en elektronisk anordning och få den i funktionsskick efter eventuella konstruktionsfel.

Programmering utförs med ett programmeringskort som man har med sig. Kortets prestationskrav finns i anvisningen här nedanför.

I mätningsuppgiften testas den tävlandes förmåga att utföra de vanligaste mätningarna i elektronik med en multimeter och ett oscilloskop och också hur väl den tävlande kan dokumentera mätresultaten i begriplig form.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Modul 1. Byggande och testning, 30 p

I denna uppgift bygger den tävlande ett elektronikkort till ett färdigt kretskort och testar det.

Modul 2. Programmering, 35 p

I programmeringsuppgiften gör man på ett Arduino Uno-kort ett program på C-språk, som styr ett separat elektronikkort. Elektronikkortet för programmering fästs på Arduino-kortet.

Den tävlande ska ta med sig ett eget Arduino Uno-kort och en lämplig USB-kabel till det. Arduino Uno-kortet och det kort som fogas till det får ström via USB-anslutningen. Separat strömkälla behövs inte. Den tävlande ska ta med sig en bärbar dator, i vilken programmeringsmiljön Arduino har installerats.

Krav på kunnande i programmeringsuppgiften

 • Den egna programmeringsmiljön och programmeringsapparaten ska vara färdigt installerad och testad.
 • Ingångs- och utgångskopplingen ska bestämmas och förberedas
 • Testning av ingångskopplingens tillstånd (kopplas till tangenterna, tryckknapparna eller glidkopplingsdonet)
 • Hindra kopplingen från att vibrera vid kontakt
 • Utgångskopplingen sätts i nedre och övre läge
 • Utgångskopplingen behandlas som en port eller som en del av den
 • Programmering av A/D-omvandlare
 • Programslinga som utför ett känt antal varv
 • Programmets indelning i funktioner
 • Listan här ovanför är inte fullständig. Den ger några tips på vad som är att vänta i programmeringsuppgiften.

Modul 3. Mätning och testning, 25 p

Mätningarna utförs med oscilloskop och multimeter.

I uppgiften kan följande mätningar ingå:

 • normala spänningsmätningar
 • mätningar av olika slags signalformer med oscilloskop
 • mätresultaten sparas i oscilloskopets minne och flyttas över till en mätningsrapport som görs i Word.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Totalpoängen är 100 poäng. Totalpoängen har delats in i följande moduler (bedömningsdelar) samt undermoduler, och senare preciseras ännu de egentliga föremålen för bedömning i den slutgiltiga uppgiftens bedömningsblankett. Tyngdpunkten i bedömningarna kan ändras 30 % i den slutliga uppgiften. Bedömningen är objektiv.

Grenens tidtabell

Onsdag 29.1.2020

kl. 16 – 18Granskning av programmeringsmiljön och arbetspunkten samt verktygen, därefter kvällsprogram som ordnas av Tammerfors stad

Torsdag 30.1.2020

kl. 9.00Byggande och testning av elektronikmodulen
(händighet och användning av verktyg)
kl. 11-12Måltid
kl. 12.00Programmering
kl. 14.00Mätning och dokumentation av resultaten
kl. 16.00Avslutning
kl. 16-17Slutbedömning

Material och maskiner

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande ska ta med sig ett Arduino Uno-mikroprocessorkort med tillhörande IDE-programmeringsmiljö.

Den tävlande ska även ta med sig följande utrustning:

 • bärbar dator (1 st)
 • lödstation (med en lödkolv) 1 st./tävlande (lödspetsarnas antal är inte begränsat)
 • blyfritt tenn
 • personliga handverktyg innefattande pincetter som lämpar sig för hantering av ytkopplingskomponenter
 • multimeter
 • oscilloskop
 • personlig skyddsutrustning
 • kalkylator

Om den tävlandes läroanstalt inte har möjlighet att skicka all behövlig utrustning med den tävlande, bör man senast 20.1.2020 ta kontakt med semifinalkoordinatorn för att få tillgång till allt.

I den tävlandes bärbara dator ska Arduino IDE-programvara vara färdigt installerat. Den tävlande ansvarar för att den egna datorn fungerar under tävlingen. Vid datorproblem får man inte använda utomstående hjälp under tävlingen.

Den tävlande ska förbereda sig på att göra ändringar i planeringen samt tillägg i elektronik och programvara.

Tävlingsarrangören reserverar ett arbetsbord med elanslutning åt varje tävlande.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Byggande och testning

Villkor

Tillgänglig tid:3 h
Poäng:30 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

Positionering av komponenterna, 8 p
Lödning av komponenterna, 10 p
Testning och dokumentation, 7 p
Prydlighet och arbetssäkerhet, 5 p

Modul 2/Programmering

Villkor

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:35 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

 • Den egna programmeringsmiljöns funktion och användning, 5 p
 • Bedömningen av programmeringsskeden är indelad i 5 delar, som kan ge sammanlagt 30 p.

Modul 3/Mätning och dokumentation av resultaten

Villkor

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:35 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

Bedömningen fördelas på mätningsresultat (75 %) och dokumentation (25 %).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners