601 Automationsteknik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

#mästare2020 #automationsteknik

Semifinal

Denna sida blir tillgänglig i november 2019

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen automationsteknik baserar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik och inriktningsalternativen för el- och automationsmontör samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. En automationsmontör arbetar i huvudsak i installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin och i entreprenörsfirmor i el/automationsbranschen. Beroende på uppgiftsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av underhåll eller installation av fältutrustning och olika system inom industrin, installation av automationsanordningar för fastigheter samt installation, programmering och reparation av olika svagströmsystem.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik. Tävlingsuppgifterna är baserade på el/automationsmontörens uppgifter inom industrin.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i form av problemlösning. Utmaningarna hör ihop med valet av material och med installations-, ibruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande delområden:

 • el- och automationsinstallationer inom industrin
 • installationer av elmotorer och distributionscentraler
 • installation av fältapparater
 • logikinstallationer och fältbussar
 • förståelse av elkretsars funktion
 • testningar, felsökning och underhåll
 • dokumentation av förändringar

Dessutom betonas

 • arbetarskyddsfärdigheter
 • arbetssäkerhet, ergonomi, bibehållande av funktionsförmågan – upprätthållande av vitalitet/pauser i arbetet, hälsosamma måltider
 • När det gäller arbetssäkerheten är användningen av personlig skyddsutrustning ett absolut krav och en förutsättning för att man ska få gå in på tävlingsområdet.

Grenansvariga

Markku Lasarov

markku.lasarov@gradia.fi

040 341 5712

Juha Honkamäki

juha.honkamaki@gradia.fi

040 341 5707

Styrgrupp

 • Markku Lasarov, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Juha Honkamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Harri Jylhä, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Jarmo Kainumaa, Ammattiopisto Luksia
 • Mikko Koskinen, Insta Automaatio Oy
 • Tapani Mainio, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Ville Torvinen, Siemens Oy

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners