105 Användning av skogsmaskin

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom skogsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är producent av skogsenergi, skogsmaskinsmontör, skogsmaskinsförare och skogsarbetare-skogsserviceproducent.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla att utföra skotning av virke, jordbearbetning och skogsvård med maskin, skogsarbetare eller skogsserviceproducent, producent av skogsenergi eller skogsmaskinsmontör.

#mästare2020 #användningavskogsmaskin

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen. Tävlingsuppgifterna består av arbetsuppgifter som hör till användningen av skogsmaskin. I uppgifterna bedöms teoretiska färdigheter och praktisk arbetsskicklighet.

Kunskaper som bedöms är användning av skogsmaskin, planering av det egna arbete, kvalitetskontroll, behärskande av arbetsmängden, arbetssäkerhet, renlighet, miljö och systematik samt samarbetsförmåga. De maskiner, redskap och den utrustning som används i tävlingsuppgifterna definieras noggrant före tävlingen. Tävlingsuppgifterna är indelade i moduler så att det är möjligt att bedöma dem dagligen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen:

 • skogsvård och drivning
 • underhåll av skogsmaskiner och lastbilar
 • maskinell avverkning
 • närtransport av virke.

Grenansvariga

Timo Punttila

timo.punttila@gradia.fi

040 341 4435

Markku Laivanen

markku.laivanen@gradia.fi

040 341 4483

Styrgrupp

 • Jouni Kortetjärvi, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Aki Laaja, Metsä-Multia Oy
 • Kari Laatikainen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Markku Laivanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry Oy
 • Pertti Nissi, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Ville Ovaskainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Timo Punttila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jussi Ruuttula, John Deere Forestry Oy
 • Tapio Talonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners