104 Transportlogistik / Semifinal

Tid

tisdag 28.1.2020 Idensalmi
onsdag 29.1.2020 – torsdag 30.1.2020 Tammerfors

Tävlingsplatser

Oulu, Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Niittyrannantie 5
90440 Kempele

Jarmo Iivari
jarmo.iivari@osao.fi
050 536 7875

Tampere, Tampereen ammattiopisto Tredu

Vaajakatu 13
33101 Tampere

Jorma Eskola
jorma.eskola@tampere.fi
044 486 3917

Iisalmi


Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto
Sonkajärventie 114
74100 Iisalmi

Petteri Makkonen
petteri.makkonen@sakky.fi
044 785 3376

Semifinalkoordinatorer

Jarmo Iivari, OSAO
jarmo.iivari@osao.fi
050 536 7875

Petteri Makkonen, Sakky
petteri.makkonen@sakky.fi
044 785 3376

Jorma Eskola, Tredu
jorma.eskola@tampere.fi
044 486 3917

Antal tävlande

2 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Uppgift 1 Behärskande av teorikunskaper

De tävlande besvarar flervalsfrågor kring företagande, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen. Tid för uppgiften 45 min.

Uppgift 2. Lastning av avhämtningslast från kund

Uppgiften är att utföra lastning av en last i terminalförhållanden genom att an-vända lasthanteringsanordningar. Uppgiften innehåller arbetsmoment från prestat-ionsområdet för daglig styckesgodsdistribution. Tid för uppgiften 25 min.

Uppgift 3. Lastbilssimulering

Uppgiften är att med en lastbilssimulator köra en på förhand bestämd rutt på ett ekonomiskt sätt och följa trafikreglerna. Tid för uppgiften 25 min.

Uppgift 4. Hantering av växelflak med kroklastväxlare och granskning av lastbi-len före körning

Den tävlande ska utföra hantering av ett växelflak på en lastbil som är utrustad med kroklastväxlare. Dessutom ska den tävlande i uppgiften utföra granskning av lastbi-len före körning. Tid för uppgiften 25 min.

Uppgift 5. Ändring av ordningen för lasten i ett lastutymme

Den tävlandes uppgift är att med en gaffelvagn flytta en färdigt lastad last i ett lastutrymme i den ordning som en lastkarta visar. Tid för uppgiften 25 min.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.

 • Behärskande av teorikunskaper 20 p
 • Lastning av avhämtningslast från kund 25 p
 • Lastbilssimulator 15 p
 • Hantering av växelflak med kroklastväxlare och granskning av lastbil före körning 25 p
 • Ändring av ordningen för lasten i ett lastutymme 15 p

Om de tävlande slutar på samma poängplats, avgörs placeringen i första hand av poängen för lastning av avhämtningslast från kund. I andra hand kommer totaltiden för ändring av ordningen för lasten i ett lastutymme.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 10%
Kvantitativ bedömning 90%

Bedömningen görs av 12 domare/semifinalort.

Exempel på bedömningen

Behärskande av arbetsprocessen (ca 30%)

 • planering av det egna arbetet
 • behärskande av arbetets helhet
 • ekologiskt och högklassigt arbete

Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material (ca 40%)

 • kontroller
 • lastning
 • säkring av lasten
 • hantering av fordonet

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (ca 20%)

 • användning av instruktionsböcker
 • allmän kunskap om logistik
 • företagsamhet
 • kundbetjäning
 • väg- och godstrafikens lagstiftning

Nyckelkompetenser för livslångt lärande (ca 10%)

 • problemlösningsförmåga och interaktionsfärdigheter
 • användning av personlig skyddsutrustning
 • arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Båda dagarna pågår tävlingen kl. 8.00-16.00, noggrannare tidtabell meddelas senare. De tävlandes semifinalort meddelas till följeslagaren.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören ser till att de maskiner, apparater, redskap, tillbehör och fordon som behövs för varje tävlande finns till hands, samt ger de tävlande vid behov introduktion i de apparater som används i tävlingsuppgiften.

Utrustning som används:  Långtradarsimulator (Simrac / Autosim AS), lastbilar och gaffelvagn.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha chaufförens varselkläder (enligt förordning EN 471 eller EN ISO 20471): jacka, byxor, skyddsskor och arbetshandskar) samt anteckningsredskap.

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (också FPA-kortet är ok).

Det är förbjudet att använda mobiltelefon och att fotografera uppgifterna.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners