103 Billackering / Semifinal

Tid

Onsdag och torsdag 29-30.1.2020

Tävlingsplatser

Osao, Haukipudas enhet

Asemakyläntie 5
90840 Haukipudas

Semifinalkoordinator

Jouni Puolakanaho, OSAO
jouni.puolakanaho@osao.fi
050 317 4759

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Lackering av fordonsdel: korrekt primning och tvåfärgslackering

 • Korrekt primning och sprutmålning med grundfärg, två lager med sprutmålning av/dimskarvning med färgmassa och klarlackering.

Modul 2. Behärskande av färgnyans

Modul 3. Skriftlig uppgift

Uppgiften kan eventuellt ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Primning och målning av fordonsdel max. 100p

 • arbetssäkerhet och snygghet 20 p
 • förbehandlingsarbete 5 p
 • grundnings- och sliparbete 15 p
 • sprutmålningsarbete 20 p
 • val av färg 10 p
 • arbetets kvalitet 20 p
 • Skriftlig uppgift 10 p

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 50%
Kvantitativ bedömning 50%

Bedömningen görs av 4 domare.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4–6 timmar (kl. 9.00-15.00).

Material och maskiner

Tävlingsarrangören reserverar en arbetspunkt för varje tävlande. På tävlingsplatsen finns det utrymmen för förbehandling, excenterslipmaskiner, slipstöd och slippapper.  I arbetssalen finns det målarkammare och tvättutrymmen för sprutorna.

Vid slipningen används 3M-slipprodukter och vid målningen PPG-målprodukter.

Produktförteckning
PPG-PRODUKTER:

 • D837
 • Kitt A730
 • D8302 Härdare
 • D8092 Primer
 • DP4000 HS 2K grundfärg: D8501, D8505, D8507  
 • DP5000 2K grundfärg: D8521, D8525, D8527 
 • T4XX Envirobase High Performance vattenlöslig basecoat-nyans 
 • D8173 klarlack

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • Egna skydd
 • Kittningsverktyg
 • Ytfärgs- samt grundfärgssprutor

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (ID med foto).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners