102 Bilskadereparation / Semifinal

Tid

Onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

OSAO, Haukiputaan yksikkö

Ammattitie 1, Korikorjaamo
90840 Haukipudas

Semifinalkoordinator

Matti Pekkarinen, OSAO
matti.pekkarinen@osao.fi
040 058 8513

Antal tävlande

Inga begränsningar/verksamhetsenhet inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Riktning, kapande och sammanfogning av ytdel. Rengöring, förberedelser/slipning, svetsning, slutresultat, områdets prydlighet, arbetssäkerhet.

Reparation av plastdel. Rengöring, förberedelser/slipning, limning, slutresultatet, områdets prydlighet, arbetssäkerhet.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Rengöring, förberedelser/slipning, svetsning/limning, slutresultat, områdets prydlighet, arbetssäkerhet.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret. Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Kvalitativ bedömning XX %
Kvantitativ bedömning 100 %

Bedömningen utförs av 6 domare.

Exempel på bedömning

Rätt arbetsskeden, deras ordningsföljd, arbetssäkerhet.

Grenens tidtabell

Tiden för tävlingsuppgiften är 4 timmar (kl. 9.00–17.00).

Material och maskiner

 • Plastlim
 • Mig-svets
 • Hammare och spärrhakar

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar)
 • skissmaterial, pennor och papper
 • egna skydd

Den tävlande ska ta med dig personlig skyddsutrustning och verktyg som behövs i bilskadereparation, handverktyg och verktyg för klippning av stålplåt:

 • personlig skyddsutrustning
 • skyddsskor
 • arbetskläder
 • verktyg  som  behövs  för  riktning  och  slipning
 • maskin för kapning
 • mätutrustning
 • svetsmaskin (skyddsgas Mison 25 finns på tävlingsplatsen)
 • utrustning för riktning.

Den som vill kan ta med ett litet mellanmål. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners