101 Fordonsteknik / Semifinal

Tid

Onsdag 29.1.2020
Torstai 30.1.2020

Tävlingsplatser

OSAO

Haukipudas-enheten
Asemakyläntie 5
90840 Haukipudas

Jussi Hiivala
jussi.hiivala@osao.fi
050 317 4564

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Mäntsälän toimipiste
Lukkarinpolku 2
04600 Mäntsälä

Atte Määttä
atte.maatta@keuda.fi
040 174 5590

Semifinalkoordinator

Jussi Hiivala
jussi.hiivala@osao.fi
050 317 4564

Antal tävlande

5 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är klo 9.00-15.00.

Tävlingsuppgifter

Uppgift 1

Ett bildäck har tömts på luft (Bil- eller motorcykelservice).

Uppgift 2

Bilen drar snett vid körning (Bilreparation).

Uppgift 3

ABS-systemets lampa lyser (Mätning och reparation av elutrustning).

Uppgift 4

Motorlampan lyser gult och bilen är effektlös (Motor- och transmissionsservice och reparation).

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 100%

Bedömningen görs av 8 domare.

Exempel på bedömningen

Bil- eller motorcykelservice, däck, 25p

 • Sätta sig in i uppgiften, 1p
 • Lösgörning av ett däck på bilen utan skador (rätt hylsa), 2p
 • Granskning med ögonmått av det yttre skicket på däcket, 1p
 • Avlägsnande av gamla balanseringsvikter, 1p
 • Lösgörning av däck från fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 4p
 • Granskning med ögonmått av det inre skicket på däcket, 1p
 • Val av nytt däck, 1p
 • Montering av däcket på fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 1p
 • Rätt fastsättning i däckmaskinen, rätta vikter, montering av vikter, hur balanseringen lyckades, 2p
 • Montering av hjul på bilen, momentåtdragning på aluminiumfälg med lämplig hylsa, 2p
 • Hur anvisningarna följs, inga farliga situationer, använder personlig skyddsutrustning, 1,5p
 • Granskar skicket på bilens övriga däck, 1,5p
 • Använder material på ett genomtänkt sätt, städar efter sig på sin arbetsstation, 1,5p
 • Uppmärksammar ergonomiaspekter i sitt arbete, 1,5p

Material och maskiner

 • Diagnostikapparat
 • Däckmaskin
 • Balanseringsmaskin
 • Fyrhjulsriktutrustning
 • Kopplingsscheman

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • Skisseringsverktyg, pennor och papper
 • Om man vill får man ta med sig mellanmål.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners