410 Anläggning av grönområde

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter inom anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2020 #anläggningavgrönområde

Semifinal

Denna sida blir tillgänglig i november 2019

Final

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Resultat

Mästare2020 –finalen arrangerades inte.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch där man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll. Tävlingsuppgiften kan bestå av planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Grenansvariga

Ismo Lindroth

ismo.lindroth@osao.fi
050 028 5340

Styrgrupp

  • Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy
  • Sanna Kivistö, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Ismo Lindroth, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
  • Ari Peltola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Thomas Vasenius, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Evenemangets huvudsamarbetspartners